Groot onderhoud wegen

Vanaf eind mei 2020 voert Wegenbouw Lansink uit Saasveld onderhoud uit aan diverse wegen en wegvakken in Hof van Twente. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van asfalt en het aanbrengen van slijtlagen. De meeste werkzaamheden zullen gaan duren tot de zomervakantie. Het is mogelijk dat u hiervan op de hieronder genoemde wegen enige hinder ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat gaat er gebeuren?

De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat. Op een aantal wegen zijn bijv. plaatselijke reparatiewerkzaamheden nodig aan de asfaltdeklaag. Op andere wordt een geheel nieuwe laag of slijtlaag aangebracht. Langs sommige wegen worden grasbetonstenen aangebracht.

Waar worden werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden op de volgende wegen / wegvakken uitgevoerd:

 • Langenhorsterweg,                gedeelte parallel met de provinciale weg
 • Dieckertsweg                         Een deel van de Dieckertsweg
 • Noordmolen,                          diverse delen
 • Beckumerweg
 • Postweg                                 een gedeelte van de Postweg
 • Roosdomsweg                       vanaf komgrens tot aan Endemansdijk
 • Prinses Irenestraat                 Een deel van de Prinses Irenestraat
 • Haaksbergerweg (Goor)        Een deel van de Haaksbergerweg    

Hoe ziet de planning eruit?

De werkzaamheden starten met de Noordmolen en de Postweg op 25 mei, daarna volgen de andere wegen. De meeste werkzaamheden zullen voor de zomervakantie afgerond zijn. De werkzaamheden worden gelijktijdig op verschillende locaties uitgevoerd. Weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op de planning.

Slijtlagen

Het aanbrengen van slijtlagen is een onderhoudsmaatregel waarmee de weg wordt voorzien van een dun laagje steenslag. Door het aanbrengen van een slijtlaag blijft de weg langer goed.

Na het aanbrengen van slijtlagen moet de steenslag enige tijd blijven liggen om even goed de tijd te hebben om zich te hechten aan de weg. De steenslag  blijft ca. 2 weken liggen, waarna het overtollige steenslag wordt opgeruimd. 

Advies:

Het overtollige steenslag kan slip- en spatgevaar met zich meebrengen. Rijdt u op deze wegvakken daarom voorzichtig en verlaag uw snelheid.

Dit jaar worden slijtlagen aangebracht op de volgende wegen c.q. wegvakken:

 • Eijsinkweg Bentelo
 • Suetersweg Bentelo
 • Kieftenweg
 • Ulkenweg Ambt Delden
 • Kanaaldijk Ambt Delden
 • Loofrietweg Ambt Delden
 • Demmersweg Ambt Delden
 • Hagmolenweg
 • Brinkweg Delden
 • Herikeresweg Markelo
 • Zonneweg Markelo
 • Luchtendijk Markelo
 • Lichtmissenweg Markelo
 • Linterlerweg Goor
 • Markeloseweg Goor fietspad

Na de reparatiewerkzaamheden word op onderstaande wegvakken ook een slijtlaag aangebracht.

 • Langenhorsterweg
 • Dieckertsweg
 • Roosdomsweg
 • Postweg
 • Noordmolen

Tijdelijke afsluiting van wegen

Door de werkzaamheden kan het gebeuren dat een weg voor enige tijd wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Als dat nodig is wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. De werkzaamheden zullen niet alleen voor de aanwonenden, maar ook voor de overige weggebruikers, onvermijdelijk enige overlast geven.

Wij verzoeken u  rekening te houden met extra reistijd als gevolg van een eventuele omleidingsroute. Zo draagt u bij aan een veilige werkomgeving voor de medewerkers van de aannemer. Al vast onze excuses voor deze overlast en dank voor uw medewerking.

Vragen en informatie?

Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u met uw vragen en opmerkingen over de uitvoering of planning terecht bij de toezichthouder, de heer Peter Schalkwijk. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585.

U kunt ook terecht bij de uitvoerder van Wegenbouw Lansink, de heer Harry Beltman. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 074-3494766.