Groot onderhoud wegen

Gemeente Hof van Twente is van plan om onderhoud uit te voeren aan verschillende straten binnen de gemeente. We willen bewoners voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeren over de plannen. Er is vooraf de gelegenheid om een reactie te geven op de plannen voor de onderhoudsmaatregelen.

Achtergrond

De gemeente Hof van Twente inspecteert periodiek de wegen en kijkt waar onderhoud noodzakelijk is. Het onderhoud is nodig om de wegen weer beter toegankelijk en veilig te maken.

Voor 2019 is een lijst met wegen opgesteld waar onderhoud noodzakelijk is, maar zullen de werkzaamheden niet ingrijpend zijn. Voor een aantal straten zijn meer ingrijpende maatregelen nodig of dat er voor een langere periode de toegankelijkheid  beperkt is.

Voor bewoners of bedrijven aan deze straten houden wij een inloopmoment.
Het gaat om de volgende (delen van de) straten:

Inloopmoment

Wij stellen u ook in de gelegenheid om een inloopmoment bij te wonen. Hier kunt u het bijgevoegde plan inzien en direct overleggen met  de aanwezige ambtenaren. Uiteraard kunt u op dat moment ook uw reactie geven.

Het inloopmoment wordt gehouden op dinsdag 24 april van 19.30u tot 21:00u in het  gemeentehuis in Goor. Er staat uiteraard koffie,  thee en iets lekkers voor u klaar.

Globale planning

De ontwerptekeningen bevinden zich nog in een concept fase. Eventuele opmerkingen kunnen nog verwerkt worden. De plannen worden na de inzageperiode definitief gemaakt.

Na het definitieve ontwerp volgt een procedure tot selectie van een aannemer.

Als de aannemer bekend is, wordt er kenbaar gemaakt wanneer de werkzaamheden beginnen, en hoe lang dat gaat duren. Wij laten u uiteraard ook weten wat we met uw reactie hebben gedaan.

Ontwerp ter inzage

De tekeningen met het voorlopig ontwerp zijn in te zien vanaf  24 april 2019 tot en met 1 mei 2019 op deze webpagina.

U kunt tot en met 1 mei 2019 reageren op de plannen. Alle reacties worden gebundeld en opgenomen in een reactienota. Hierin staan alle letterlijke reacties, inclusief de vermelding van de naam- en adresgegevens vermeld, aangevuld met de reactie van de gemeente hierop.

Persoonlijke gegevens

Gebruik voor het indienen van uw reactie onderstaand invulformulier.

Uw reactie(s) word(en)t ongewijzigd opgenomen in de reactienota en hierop voorzien van ons commentaar. Een exemplaar van de reactienota zal worden verstuurd aan iedereen die een reactie heeft ingediend. De reactienota krijgt de status van een openbaar stuk. 

De reactie moet te koppelen zijn aan uw naam en adres. Wanneer naam en/of adres ontbreken zullen wij uw reactie niet in behandeling nemen. Als u niet wilt dat uw naam en adres in de openbare publicatie gekoppeld zijn aan uw reactie, kunt u dat in onderstaand formulier aangeven. 

Persoonlijke gegevens

Reactie

Let op: 

De vragen met een * zijn verplicht!

Gemeente Hof van Twente zal de verstrekte gegevens alleen gebruiken voor het opstellen van de reactienota. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/groot-onderhoud-wegen/