Herinrichting Stationsweg Markelo

Definitief ontwerp is klaar

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Stationsweg is klaar. Het gaat om het gedeelte tussen de huidige komgrens en de Stationsstraat nabij de Haverkamp. De huidige komgrens ter hoogte van de Voordesdijk wordt verplaatst tot nabij de Koenderinkweg. Op dit gedeelte wordt:

  • de weginrichting met belijningen aangepast
  • een chicane aangebracht bij de huidige komgrens 
  • worden twee wegversmallingen aangebracht om de overlast van hardrijders voor aanwonenden zoveel mogelijk weg te nemen. 

Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. De uitvoering zal naar verwachting in juni/juli van dit jaar plaatsvinden.

Maatregelen

Op dit wegvak geldt op dit moment een snelheidsregime van 50 km/u. De weginrichting voldoet niet aan de voorschriften en de huidige komgrens ligt niet op een juiste juridische locatie. Hierdoor wordt er harder gereden dan is toegestaan. Met de herinrichting wordt de rijbaan - door het toepassen van diverse belijningen - (visueel) smaller. Ook worden snelheidsremmende voorzieningen aangebracht in de vorm van een chicane bij de huidige komgrens en twee wegversmallingen in de richting van De Haverkamp. In de binnenbocht wordt groen aangeplant om het doorzicht voor automobilisten te onderbreken en de weg optisch te versmallen. In combinatie met het verplaatsen van de komgrens tot nabij de Koenderinkweg en het inrichten van de weg als 60 km/u zone zal de overlast zoveel mogelijk worden weggenomen en kan de politie ook handhaven. 

Het definitieve ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een bestek en technische tekeningen. Daarna contracteren wij een aannemer voor de uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering in juni/juli van 2018 plaatsvindt. Wij zullen de bewoners vooraf informeren over de start en uitvoeringsduur.

Voorlopig ontwerp herinrichting deel Stationsweg Markelo gereed

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Stationsweg is klaar. Het betreft het gedeelte tussen de huidige komgrens en de Stationsstraat nabij de Haverkamp. De huidige komgrens ter hoogte van de Voordesdijk wordt verplaatst tot nabij de Koenderinkweg. Op dit gedeelte wordt de weginrichting met belijningen aangepast, wordt een chicane aangebracht bij de huidige komgrens en worden twee wegversmallingen aangebracht om de overlast van hardrijders voor aanwonenden zoveel mogelijk weg te nemen. Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Vanaf 2 februari 2018 aanstaande ligt het voorlopig ontwerp ter inzage. De uitvoering start naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar.

Maatregelen

Op dit wegvak geldt op dit moment een snelheidsregime van 50 km/u. De weginrichting voldoet niet aan de voorschriften en de huidige komgrens ligt niet op een juiste juridische locatie. Hierdoor wordt er harder gereden dan is toegestaan. Met de herinrichting wordt de rijbaan door het toepassen van diverse belijningen (visueel) smaller. Tevens worden snelheidsremmende voorzieningen aangebracht in de vorm van een chicane bij de huidige komgrens en twee wegversmallingen in de richting van De Haverkamp. Ook zal er in de binnenbocht groen worden geplant om het doorzicht voor automobilisten te onderbreken en de weg optisch te versmallen. In combinatie met het verplaatsen van de komgrens tot nabij de Koenderinkweg en het inrichten van de weg als 60 km/u zone zal de overlast zoveel mogelijk worden weggenomen en kan de politie ook handhaven.

Ter inzagelegging

De tekening met het voorlopig ontwerp ligt vanaf 2 februari 2018 tot en met 16 februari 2018 tijdens openingstijden ter inzage in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Het voorlopig ontwerp is ook hieronder te downloaden.

Tot en met 16 februari 2018 kan schriftelijk worden gereageerd op de plannen. Contactpersoon is de projectleider, de heer M. (Martijn) Harbers. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.

Planning en uitvoering

Na de inspraakperiode wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat de uitvoering in het tweede kwartaal van 2018 plaatsvindt. Hierover worden de bewoners te zijner tijd nader ge├»nformeerd. 

Download Voorlopig ontwerp inrichting Stationsweg


Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/herinrichting-stationsweg-markelo.html