Inrichten waterberging op voormalig voetbalveld Hector

De gemeente is van plan een deel in te richten als waterberging. Nijland Food is van plan om op het andere deel een parkeerplaats aan te leggen. Tussen de waterberging en de nieuw te realiseren parkeerplaats komt een grondwal.

Klik om te vergroten

Ter inzage legging

De tekening met het ontwerp is vanaf maandag 24 juni 2019 tot en met vrijdag 5 juli 2019 hier in te zien. Ook ligt dan de tekening met het ontwerp ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Goor.

Klik hier om de tekening digitaal in te zien.

Inloopmoment

U kunt niet alleen reageren, via deze website, per post of per mail. Wij stellen u ook in de gelegenheid om een inloopmoment bij te wonen. U  kunt de plannen inzien en direct overleggen met dhr. A. Staman (projectleider) gemeente Hof van Twente. Ook is een vertegenwoordiger van Nijland Food aanwezig voor vragen over de parkeerplaats. Uiteraard kunt u op dat moment ook uw reactie geven. Het inloopmoment wordt gehouden op maandag 1 juli 2019 van 19:30u tot 20:30u in het gemeentehuis in Goor. Er staat uiteraard koffie, thee en iets lekkers voor u klaar.

Waarom een waterberging?

Er is een waterberging nodig om in de toekomst bij overtollig regenwater uit de wijk  en een deel van het bedrijventerrein tijdelijk te kunnen bergen. Hiervoor is er gezocht naar een plek die laag genoeg gelegen is om het water naar toe te kunnen voeren. Het voormalige Hectorveld is hier uitstekend voor geschikt. De waterberging zorgt er voor dat de kans op wateroverlast wordt beperkt en dat schoon hemelwater in het gebied blijft.

Wat gaan wij doen?

Het nu braakliggende terrein wordt opnieuw ingericht. Een deel wordt door de gemeente ingericht als een waterberging. De grond die uit de waterberging komt, wordt gebruikt om een grondwal te maken. De grondwal komt te liggen tussen de waterberging en de parkeerplaats. De grondwal wordt groen ingericht. Deze wordt als afscherming gebruikt tussen de woonwijk en het industrieterrein. Het overige deel van het terrein is enige tijd geleden verkocht aan Nijland Food en wordt ingericht als parkeerterrein. De werkzaamheden aan de waterberging, grondwal en parkeerplaats worden goed op elkaar afgestemd.

Planning

De plannen liggen tot 5 juli ter inzage. U kunt hier op reageren. Dat kan tijdens het inloopmoment, maar ook via de website, per e-mail of per post. Nadat de plannen ter inzage hebben gelegen worden de reacties op de plannen over de waterberging en grondwal geïnventariseerd en beantwoord. Het is de bedoeling dat eerst de parkeerplaats wordt aangelegd en daarna de waterberging. De werkzaamheden aan de parkeerplaats starten na 5 juli. Omdat er een vakantieperiode tussen zit, is de verwachting dat er omstreeks oktober 2019 gestart wordt met de werkzaamheden aan de waterberging. Deze planning kan uitlopen door onvoorziene omstandigheden of weersinvloeden.

Vragen, opmerkingen of reactie indienen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met projectleider dhr. A. Staman. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0547 – 858585 of door een mail te sturen naar a.staman@hofvantwente.nl

Reactieformulier

Wanneer u van plan bent om te reageren op het ontwerp, dan word(en)t uw reactie(s) ongewijzigd opgenomen in de reactienota. Daar wordt ook ons commentaar bij gezet. Iedereen die een reactie indient, krijgt de reactienota toegestuurd. De reactienota krijgt de status van een openbaar stuk. De reactie moet te koppelen zijn aan uw naam en adres. Wanneer naam en/of adres ontbreken, dan zullen wij uw reactie niet in behandeling nemen. Als u niet wil dat uw naam en adres in de openbare publicatie gekoppeld zijn aan uw reactie, dan kunt u dat in het digitale formulier op de website aangeven. 

Persoonlijke gegevens

Reactie

Let op: 

De vragen met een * zijn verplicht!

Gemeente Hof van Twente zal de verstrekte gegevens alleen gebruiken voor het opstellen van de reactienota. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/inrichten-waterberging-op-voormalig-voetbalveld-hector.html