Nieuw fiets-, wandel- en ruiterpad voor buurtschap Elsenerbroek

Met de nieuwe fiets-/wandel- en ruiterpaden wordt het voor wandelaars, fietsers en ruiters een stuk prettiger om zich te bewegen tussen de Barlosweg en Rikkerinksweg in Elsenerbroek. Manege de Barlo vroeg om een ruiterpad in verband met de veiligheid van ruiter en paard. Komend voorjaar zouden het pad klaar moeten zijn. 

In Elsenerbroek is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe natuur rondom de Regge. Waterschap Vechtstromen heeft in samenwerking met de nieuwe eigenaar van voormalige camping De Parel een meanderende Regge ontwikkeld met veel ruimte voor natuur. Hier loopt aan de Barloseweg een fietspad die niet is doorgetrokken richting de Rikkerinksweg. Vanaf de Rikkerinksweg is er weer aansluiting op het regionale fietsnetwerk waar veel inwoners en toeristen gebruik van maken. Nu worden de fietsers omgeleid via de Barloseweg, een zandweg waar fietsen vaak erg lastig is. 

In goed overleg met de grondeigenaren heeft de gemeente de voorbereidingen in gang gezet. De ontwerpen zijn eind 2021 door het college vastgesteld en hieronder te vinden.

Ontwerptekeningen

Meer informatie

Mocht u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de plannen dan kunt u contact opnemen met projectleider Rick Wopereis. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per mail: r.wopereis@hofvantwente.nl.