Plan Mooi Markelo

Veel bedrijvigheid rond Plan Mooi Markelo (Update 1 april 2019)

De stichting Kaasfabriek Markelo en de gemeente zijn druk bezig met de voltooiing van Plan Mooi Markelo. Zij voeren op dit moment een aantal serieuze gesprekken met gegadigden voor de huur van delen van de voormalige kaasfabriek. De gemeenteraad heeft op 15 januari besloten een bedrag van 285.000 euro beschikbaar te stellen om het voor komende huurders aantrekkelijk te maken zich te gaan vestigen in de voormalige kaasfabriek. Met dit geld kunnen de ruimtes toegankelijk en aansluit-klaar worden gemaakt. Huurders  die hiervan gebruik wensen te maken betalen hiervoor 15 euro per m2 per jaar extra. Zodra een huurder de huurovereenkomst tekent wordt de betreffende ruimte gereed gemaakt.

Duurzaam

Op het dak van de Kaasfabriek komen zonnepanelen. Belangstellenden uit de omgeving profiteren hiervan en nemen duurzame energie af. Op deze manier draagt de Kaasfabriek zijn steentje bij aan duurzaamheid en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van de klimaatverandering. Sinds 2018 zijn Greenchoice en Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) partners en wordt samengewerkt aan het opwekken van duurzame energie.
Op de Kaasfabriek komen in totaal zo’n 190 zonnepanelen, die worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Alle 190 zonnepanelen zijn inmiddels verkocht.

Bibliotheek

De gemeenteraad besloot op 19 maart 2019 om een lening van 50.000 euro te verstrekken aan de stichting Bibliotheek Hof van Twente. Met dat geld kan de bibliotheek de beoogde ruimte in de Kaasfabriek in orde maken en verhuizen naar het Kaasplein. Ook is de lening bedoeld voor de verhuizing. De bibliotheek had al langer de wens om te verhuizen naar een plek centraal in het dorp, midden in de samenleving.
De bibliotheek is nu nog gehuisvest aan het Burg. de Beaufortplein. De voorlopig verkoopakte van het huidige pand is inmiddels getekend.

Pekelbaden

De bijdrage van Leader Zuidwest Twente is een belangrijke stap voor het realiseren van het plan voor de inrichting van de zoutbaden /pekelbaden op het terrein van de Kaasfabriek. Wim van Tiel spant zich namens de stichting in om in deze pekelbaden een soccerveldje en freerunning parcours te realiseren. Dit soccerveldje moet ook toegankelijk worden voor mindervaliden.
Met de 100.000 euro van Leader is de helft van het benodigde bedrag bij elkaar. De resterende € 100.000 moet nog bijeengebracht worden via sponsoren en bijdragen uit het bedrijfsleven. De organisatie wil voor de realisatie van het plan zoveel mogelijk Markelose ondernemers inschakelen.

Eungs Schöppe

Noaber ‘Eungs Schöppe’ heeft een plan gemaakt om aan te sluiten bij de bedrijvigheid op het Kaasplein. Het bouwen van een ‘karnhuuske’, de aanleg een groente- en bloementuin en een boerenakkertje zijn een aantal ideeën van de stichting.

Ontwerpen Kaasplein

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
 

Website Plan Mooi Markelo

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/plan-mooi-markelo.html