Rioolvervanging Cramerstraat en omgeving

23 april 2019

Start van de werkzaamheden

De uitvoering van de rioolvervanging bij u in de buurt gaat binnenkort beginnen. 

De laatste ontwikkelingen

Tot 8 maart 2019 hebben de plannen voor uw wijk ter inzage gelegen en heeft u hier inhoudelijk op kunnen reageren. Dit kon per post, via de website van de gemeente en ook op de inloopbijeenkomst van 27 februari. Alle binnengekomen vragen en opmerkingen zijn verwerkt in een reactienota. De reactienota is dus het document waar alle vragen van bewoners en de formele antwoorden van de gemeente in staan. Door de vragen is het plan op een aantal kleine punten aangepast.

Verder zijn er door verschillende bewoners vragen gesteld over de mogelijkheid tot het aanleggen van snelheidsremmende maatregelen zoals een drempel. Hiervan is besloten dit voorstel niet over te nemen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de vraag is gesteld door maar enkele bewoners.  De gemeente ziet onvoldoende aanleiding om een drempel of plateau bij bewoners voor de woning aan te leggen. De reactienota en het ontwerp zijn dinsdag 16 april in het college vastgesteld.

Een tweede ontwikkeling is dat Cogas en Vitens inmiddels begonnen zijn met het vervangen van hun leidingen in het projectgebied. Dit werk wordt niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Aannemer Siers doet dit voor hen. Wanneer u vragen heeft over deze werkzaamheden dan kunt u deze direct bij Siers stellen. U kunt de medewerkers op straat aanspreken of contact opnemen met de uitvoerder, Chris Verwer, via het telefoonnummer 0541-572200.

De vervanging van het riool

Vanaf 29 april zal Wegenbouw Lansink B.V. van start gaan met de rioolvervanging. Hiervoor zal er namens de aannemer iemand bij alle adressen langs gaan. Dit doen ze om met u door te spreken en te horen of er nog bijzonderheden zijn. U kunt, wanneer uw huis tijdelijk niet goed bereikbaar is, hulp krijgen met bijvoorbeeld afvalcontainers, caravans of boodschappen. Bespreek dit met de omgevingsmanager van Lansink wanneer hij bij u aan de deur staat.

De planning van het project kunt u hier downloaden. De aannemer zal deze planning ook verspreiden en ervoor zorgen dat deze altijd actueel is zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn.

Download:

Rioolontwerp deel 1

Rioolontwerp deel 2

Ontwerp openbare ruimte 1

Ontwerp openbare ruimte 2


Februari 2019

De gemeente is bezig met het voorbereiden van de vervanging van het riool in de Cramerstraat en omgeving. Via een reactieformulier kunt u hierop reageren.

Wat gaan we doen en waarom?

Het bestaande riool is verouderd. Het riool is in matige staat en past niet meer bij de manier waarop wij om willen gaan met ons afvalwater. Ook is er op verschillende adressen bij u in de buurt sprake van overlast door grondwater in bijvoorbeeld kruipruimtes.

Wij willen de openbare ruimte zo inrichten dat deze technisch goed voldoet en voorbereid is op de toekomst. Daarom gaan we een “gescheiden rioolstelsel” aanleggen. Uw afvalwater, zoals van douche en toilet, kan hierdoor via een andere leiding worden afgevoerd dan het veel schonere hemelwater. 

Het nieuwe hemelwaterriool is een waterdoorlatende buis waardoor er grondwater in de leiding gaat stromen. Hierdoor zorgt het hemelwaterriool dus ook voor een daling van de grondwaterstand en is de overlast minder. Het hemelwater en grondwater komt dan voor het grootste gedeelte in de spoorsloot langs de Reigerstraat terecht. Hier kan het langzaam in de bodem zakken. Op deze manier is alleen het echte afvalwater naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. 

De volgende straten en werkzaamheden vallen onder dit project:

StraatMaatregel
CramerstraatAanleg gescheiden rioolstelsel en huisaansluitingen.
Van LimborgstraatAanleg gescheiden rioolstelsel en huisaansluitingen.

Strampenstraat

(zuidelijke deel)

Aanleg gescheiden rioolstelsel en huisaansluitingen.
Van ErckelenstraatAanleg gescheiden rioolstelsel en huisaansluitingen.
Naamloze verbindingsweg tussen de Reigerstraat en de CramerstraatHemelwaterriool Cramerstraat verbinden met de spoorsloot Reigerstraat.
Strampenstraat (noordelijk deel)Op dit moment geen maatregelen.

De gemeente gaat al het water van de woningen in deze straten aansluiten op het vuilwaterriool. Naar iedere woning komt een extra huisaansluiting voor het hemelwaterriool. De huisaansluiting eindigt net over de eigendomsgrens bij u in de voortuin. U kunt, als u dat wilt, uw hemelwater (zoals dakgoten) of zelfs uw perceeldrainage op aansluiten op deze huisaansluiting. Dit heet afkoppelen. Dit afkoppelen is voor u niet verplicht, omdat dit kan betekenen dat u hiervoor kostbare aanpassingen aan uw eigen afvoeren nodig zijn. De gemeente zorgt er natuurlijk wel voor dat alle openbare ruimte direct al wordt afgekoppeld. 

Wanneer en door wie?

Begin april gaat aannemer Siers beginnen met het vervangen van een aantal gas- en waterleidingen. Dit is niet in opdracht van uw gemeente. De werkzaamheden gaan in overleg met de gemeente, door de Cogas en Vitens starten voordat de gemeente begint met het vervangen van het rioolstelsel. Halverwege april start het vervangen van het riool. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden waarbij er steeds maar in één straat tegelijk wordt gewerkt.

Wegenbouw Lansink doet het werk. Deze aannemer is meer dan een jaar naar volle tevredenheid bezig geweest in de Oranjebuurt met een rioolvervanging en herinrichting.

Wat merkt u verder van de voorbereiding?

Veruit de meeste adressen zijn bezocht door de firma Hanselman voor een bouwkundige opname. Dit is een voorzorgsmaatregel. De gemeente doet dit om te voorkomen dat er discussie of onenigheid ontstaat bij schade. Als er tijdens het werk op een of andere manier schade is veroorzaakt aan uw woning is het nodig een bouwkundige opname te hebben. Hierdoor is te zien hoe de staat van de woning voor de werkzaamheden was. 

Verder is er in de buurt ingemeten door een landmeter. Een landmeter bepaalt de kadastrale grenzen (welke grond van wie is). Ook is gekeken of het huidige straatwerk in uw wijk opnieuw te gebruiken is. En dit blijkt gelukkig mogelijk!

Van maandag 18 februari tot vrijdag 8 maart  zijn de plannen in te zien.

Er gaat weinig veranderen aan de zichtbare inrichting van de straat. Toch nodigen wij u van harte uit om de plannen te komen bekijken en te bespreken met de gemeente en de aannemer. Wij zijn op woensdag 27 februari van  18.00 tot 20.00 in sportcafé de Reiger beschikbaar om vragen te beantwoorden en de plannen zo goed mogelijk toe te lichten.

Onderhoud particulier groen

Tot slot graag nog uw aandacht voor het volgende: De aannemer gaat op de meeste plekken alle bestrating opnieuw aanbrengen zodat alles weer netjes en vlak ligt. Om dit te doen is het belangrijk dat de beplanting in de voortuinen niet over de stoep groeit. In de wijk is op veel plaatsen groen uit tuinen (vooral brede heggen) over de openbare ruimte gegroeid. We vragen u om, als dit bij u zo is, in de komende maanden de beplanting die over de stoep groeit weg te halen.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt uw vraag stellen op 27 februari in sportcafé de Reiger. Als het niet zo lang kan wachten kunt u Projectleider Wouter Langedijk bellen via het algemene nummer 0547-858585 of via info@hofvantwente.nl   

Ontwerptekeningen

Klik op de onderstaande tekeningen voor een grotere versie van de tekeningen.

Reactieformulier werkzaamheden Cramerstraat

Uw reactie(s) word(en)t ongewijzigd opgenomen in de reactienota en hierop voorzien van ons commentaar. Een exemplaar van de reactienota zal worden verstuurd aan iedereen die een reactie heeft ingediend. De reactienota krijgt de status van een openbaar stuk. 

De reactie moet te koppelen zijn aan uw naam en adres. Wanneer naam en/of adres ontbreken zullen wij uw reactie niet in behandeling nemen. Als u niet wilt dat uw naam en adres in de openbare publicatie gekoppeld zijn aan uw reactie, kunt u dat in onderstaand formulier aangeven. 

Persoonlijke gegevens

Reactie

Let op: 

De vragen met een * zijn verplicht!

Gemeente Hof van Twente zal de verstrekte gegevens alleen gebruiken voor het opstellen van de reactienota. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/rioolvervanging-cramerstraat-en-omgeving.html