Rioolvervanging Kievit-, Leeuwerik- en Merelstraat Goor

Voorlopige ontwerpen aangepast

De voorlopige ontwerpen voor een nieuw rioolleidingensysteem en nieuwe weginrichting voor de Kievitstraat, Leeuwerikstraat en Merelstraat in Goor zijn aangepast. Op 25 november 2019 heeft er een laatste inloopavond plaatsgevonden met de direct aanwonenden. Op die avond zijn vragen beantwoord en de laatste reacties opgehaald en daar waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. De plannen liggen nu ter inzage.

Werkzaamheden

De bestaande riolering is van slechte kwaliteit. Daarom moet deze worden vervangen. Bovendien krijgen alle straatdelen in het plan een dubbel uitgevoerd rioolsysteem: één voor afvalwater en één voor regenwater. Na het rioolwerk wordt de bestrating opnieuw aangebracht en voorzien van aangeduide parkeergelegenheid. In het kader van duurzaamheid zal de bestrating in de rijbaan worden voorzien van gebakken klinkers. Voor het trottoir en de hoge band langs de rijbaan wordt gebruik gemaakt van cementloos beton. De Leeuwerikstraat zal als éénrichtingsverkeer worden ingericht, waarbij de rijrichting van de Scherpenzeelseweg naar de Kievitstraat zal worden. De rijbaan zal hier worden versmald met verhoogd parkeren aan de kant van de even huisnummers.

Ter inzagelegging

Van 2 maart tot en met 30 maart 2020 ligt het ontwerp rioolvervanging Kievitstraat e.o. te Goor ter inzage in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Het ontwerp is hieronder ook te downloaden.

Rioolvervanging Kievitstraat eo Goor

Contactpersoon

Dit is de projectleider, de heer P. Seinen. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per mail: p.seinen@hofvantwente.nl.

Planning en uitvoering

De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2020 kan starten. Hierover worden de gebruikers, omwonenden en bedrijven te zijner tijd nader geïnformeerd.