Rioolvervanging Patrijzen- en Fazantenstraat Goor

Het regent steeds vaker heel hard in ons land. Maar we hebben ook steeds drogere en hetere zomers. Daarom wil de gemeente maatregelen nemen om beter om te gaan met de afvoer van het regenwater. Bij rioolprojecten kijken we hoe het regenwater goed kan worden afgevoerd zonder dat het regenwater in het riool voor vuil water terecht komt. Regenwater is redelijk schoon water dat weer terug kan vloeien in de natuur. Zo droogt de bodem minder uit en hoeft er minder water door de waterzuivering. Welke maatregelen we nemen bij de rioolvervanging in de Patrijzenstraat en Fazantenstraat in Goor leest u hier. 

In de Patrijzenstraat en Fazantenstraat wordt een extra rioolstelsel aangelegd waarmee regenwater afgevoerd wordt naar de Regge. De afvoer van het regenwater van de nieuwe Jumbo wordt met de gemeentelijke plannen meegenomen. 

Voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp voor een nieuwe inrichting van de weg en een nieuw rioolleidingensysteem voor de Patrijzenstraat en Fazantenstraat is klaar. Tijdens de eerste inloopavond op 30 september en digitaal inzien van het schetsontwerp in de maand november hebben aanwonenden ideeën en reacties gegeven. Daar waar mogelijk zijn die verwerkt in het schetsontwerp. 

Reactie op Voorlopig Ontwerp 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op dit moment geen inloopavond organiseren. Toch willen we u de mogelijkheid geven om te reageren. U kunt tot met 22 januari 2021 reageren op het voorlopig ontwerp via het formulier onderaan deze pagina. 

Nieuwe inrichting van de straten 

Na de rioolvervanging worden de straten opnieuw ingericht: 

Patrijzenstraat: 

 • nieuwe bestrating met een parkeerstrook, aangegeven op de rijbaan; 
 • hergebruik stenen (Fazantenstraat) in de parkeerstrook; 
 • trottoir en banden langs de rijbaan van cementloos beton 
 • hoge trottoirband aan beide zijden (10 cm); 
 • trottoir langs de oneven huisnummers 1.80 meter breed (toegankelijkheid Jumbo); 
 • plateau op de kruising van de Reigerstraat en Roerdompstraat. 

Fazantenstraat: 

 • nieuwe bestrating met een parkeergelegenheid, aangegeven op de rijbaan; 
 • hergebruik stenen in de parkeerstrook; 
 • trottoir en banden langs de rijbaan van cementloos beton 
 • hoge band (10 cm) langs oneven huisnummers en lage, overrijdbare band langs even huisnummers zodat hulpdiensten makkelijker kunnen keren op de weg. 
 • trottoir langs de oneven huisnummers 1.80 meter breed (toegankelijkheid); 

Aanpassing stappenplan 

Het stappenplan van de nieuwsbrief van 17 september 2020 blijven we volgen. We doen dat alleen minder uitgebreid vanwege de coronamaatregelen. Na het schetsontwerp volgt de bespreking van het voorlopig ontwerp. Het bespreken van het voorlopig ontwerp combineren we met de ter inzagelegging. Tijdens de ter inzagelegging kunt u met een reactieformulier (zie hieronder) uw mening geven. 

Wij laten het aanwonenden weten wanneer de ter inzagelegging is. 

Contactpersoon 

Dit is de projectleider, de heer P. Seinen. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-85 85 85.

Planning en uitvoering 

De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2021 kan starten. We informeren gebruikers, omwonenden en bedrijven als de uitvoering van start gaat.