Start werkzaamheden Vogelbuurt Delden

In de week van 28 januari 2019 gaan wij van start met de voorbereidende werkzaamheden om het rioolstelsel in de Morsweg, Talingstraat en de achterpaden van de Torenvalkstraat aan te kunnen passen en/of te vervangen. Het gaat in de Morsweg om het gedeelte tussen de Gruttostraat en de Talingstraat, de gehele Talingstraat en de achterpaden van woningen aan de Torenvalkstraat. Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Rioleringsplan. De uitvoering start in de week van 28 januari en is naar verwachting eind mei 2019 klaar.

Maatregelen riolering en verharding

Direct na de vorstperiode wordt gestart bij de paden achter de woningen aan de Torenvalkstraat. Om grondwateroverlast tegen te gaan wordt daar een nieuw drainagesysteem aangebracht. De afvoerkolken en de bestaande drainage worden op dit systeem aangesloten. Aansluitend worden de tegels in de paden teruggebracht.

Nadat de riolering in de Torenvalkstraat is aangebracht wordt gestart in de Morsweg ter hoogte van de kruising met de Gruttostraat. Vanaf hier wordt in de Morsweg, de Talingstraat tot uiteindelijk het hofje bij Torenvalkstraat 36 het bestaande riool vervangen. Tevens wordt in deze wegen een nieuw drainagesysteem aangebracht om grondwateroverlast te beperken. De afvoerkolken van de aanliggende wegen worden zoveel mogelijk op het nieuwe drainagesysteem aangesloten. Bij de aanliggende woningen wordt een nieuwe (extra) leiding aangebracht waarop eventueel de afvoer van het dakwater kan worden aangesloten. Aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden wordt de bestrating aangebracht.

Maatregelen groen

In de groenstroken langs de Morsweg en Talingstraat staan essen. Deze bomen hebben de essentaksterfte en vormen op termijn een onveilige situatie door afbrekende takken. In de week van 28 januari worden de essen gerooid. De groenstroken worden, nadat de werkzaamheden zijn afgerond, ingezaaid met gras en de nieuwe bomen worden geplant.

Vitens

Waterleidingbedrijf Vitens gaat binnen het projectgebied de drinkwaterleidingen naar de huizen aan de Morsweg en Talingstraat vervangen. Dit gebeurt voordat de gemeentelijke rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Vitens informeert de direct betrokkenen nader over hun werkzaamheden. De aannemer die het werk voor Vitens uitvoerd is BAM-Infra.

Overlast en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de straten opengebroken. De aanliggende woningen zijn dan tijdelijk niet bereikbaar met de auto, wel te voet of met de fiets. Wij verzoeken u uw auto in deze periode in de aanliggende straten te parkeren. Zodra uw straatdeel op het punt staat opengebroken te worden zal de aannemer u met een brief inlichten. Ook de hulpdiensten worden tijdens de werkzaamheden en de bijbehorende afsluitingen op de hoogte gehouden van de voortgang en de bereikbaarheid.

Wanneer er gewerkt wordt, zal het gebied door zwaar (vracht)verkeer worden bezocht, met name tijdens grondtransporten. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken en zullen we rekening houden met plaatselijke omstandigheden.

Uitvoering/planning

De gemeentelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP-Infra uit Enschede. De planning en tekeningen van het project kunt u hieronder downloaden.

Gedurende de uitvoering kunt u met uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden of planning terecht bij de gemeentelijke toezichthouder, de heer P. (Peter) Schalkwijk. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon 0547-858585. U kunt ook terecht bij de uitvoerder van NTP-Infra, de heer J. (Jurriaan) Mollink. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon 053-4614411.

Contactpersoon is de projectleider, de heer M. (Maarten) Hövels. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon 0547-858585 of per e-mail op m.hovels@hofvantwente.nl.


Voorlopige planning

Nieuwe situatie riolering A

Nieuwe situatie riolering B C

Nieuwe situatie terreininrichting A

Nieuwe situatie terreininrichting B C

Bomenplan
Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/start-werkzaamheden-vogelbuurt-delden.html