Verhuur ruimten De Kaasfabriek Markelo

Stichting De Kaasfabriek Markelo en de gemeente zijn blij dat het wind- en waterdicht maken van De Kaasfabriek nu bijna klaar is. De afgelopen weken hebben diverse ondernemers alles op alles gezet om dit mogelijk te maken. De stichting wil de sleutel van het gebouw nog in december 2018 van de gemeente overnemen zodat zij met het beheer van het gebouw aan de slag kunnen. Wethouder Harry Scholten: ‘Ik ben heel blij dat we nog aan het eind van dit jaar een mooi gebouw kunnen opleveren, centraal in Markelo. Het pand biedt veel mogelijkheden aan ondernemers. Er kunnen ruimten worden gehuurd van diverse afmetingen en de ondernemer kan die inrichten naar eigen wens’

De stichting is in goed overleg met de gemeente gekomen tot een huurprijs vanaf € 30,- exclusief btw per vierkante meter per jaar. Dit is een prijs die past bij de locatie en aansluit op de huurprijzen elders in Hof van Twente. Het is van belang dat de huurprijs de kosten dekt. Dat is voor de gemeente een belangrijke voorwaarde omdat bij commercieel vastgoed geen sprake mag zijn van verborgen subsidies.

De huidige staat van de verhuurbare ruimten is het resultaat van de gemaakte afspraken binnen het project om het pand wind- en waterdicht op te leveren. Naar aanleiding van gevoerde gesprekken door gemeente en stichting blijkt dat er vanuit de ondernemers behoefte is aan een toegankelijk gebouw dat ‘aansluit-klaar’ is. Gemeente en stichting nemen die geluiden serieus en zijn daarover inmiddels met elkaar in gesprek. Geïnteresseerden voor een ruimte in het gebouw kunnen zich bij de stichting De Kaasfabriek Markelo melden voor meer informatie of een gesprek. Hiervoor hebben zij een flyer ontwikkeld met daarin de nodige informatie van de te huren ruimten.

De flyer met informatie over te verhuren ruimte in De Kaasfabriek kunt hier downloaden en op de website van de stichting Kaasfabriek Markelo: www.dekaasfabriekmarkelo.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/verhuur-ruimten-de-kaasfabriek-markelo.html