Verkeershinder kruising N346-N741

Verkeershinder door reconstructie gelijkvloerse kruising N346-N741, de Rondweg Delden met de Almelosestraat bij Delden

De provincie Overijssel start binnenkort met de reconstructie van de N346-N741, Rondweg Delden – Almelosestraat in Delden. Naast het vervangen van het asfalt wordt er een verkeersregelinstallatie geplaatst. Ook wordt de openbare verlichting verplaatst of vervangen. De werkzaamheden starten maandag 16 augustus en duren tot en met donderdag 9 september. Door werkzaamheden te combineren wordt de hinder voor het doorgaande verkeer zoveel mogelijk beperkt. 

Aan het begin en einde van de werkzaamheden wordt de N346 tijdelijk ‘s nachts afgesloten. Tijdens de nachtelijke afsluiting is er een omleiding voor het verkeer. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met extra reistijd als gevolg van de omleidingsroutes en snelheidsbeperkende maatregelen. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden op de volgende momenten uitgevoerd:

 • Maandag 16 augustus 2021 op dinsdag 17 augustus 2021 tussen 19.00 uur in de avond en 07.00 uur in de ochtend:
  • Nachtelijke afsluiting van de N346 voor het treffen van verkeersvoorzieningen en de afsluiting van de Zuidlus;
  • Doorgaand verkeer op de N346 wordt omgeleid via de Langestraat.
 • Dinsdag 17 augustus 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021:
  • De Zuidlus blijft afgesloten, de Noordlus blijft open;
  • Verkeer op de N346 kan door middel van een bypass langs de werkzaamheden.
 • Zaterdag 28 augustus 2021 tot en met woensdag 8 september 2021:
  • De Zuidlus blijft afgesloten, de Noordlus blijft open;
  • Verkeer op de N346 kan met snelheidsbeperkingen de werkzaamheden passeren.
 • Maandag 6 september 2021 op dinsdag 7 september 2021 tussen 19.00 uur in de avond en 07.00 uur in de ochtend:
  • Nachtelijke afsluiting van de N346 in verband met het aanbrengen van asfalt;
  • Doorgaand verkeer op de N346 wordt omgeleid via de Langestraat.
 • Donderdag 9 september 2021:
  • De nieuwe kruising zal naar verwachting donderdagochtend 9 september opengesteld worden, waarbij gelijktijdig de Noordlus definitief wordt afgesloten voor het verkeer.
 • Maandag 13 september 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021:
  • In de week van 13 tot en met 17 september wordt de aansluiting van de Noordlus op de N741 (Europalaan) opgeheven. Hiervoor zal het vereker op de N741 overdag om en om langs de werkzaamheden worden geleid. 

Meer informatie?

Achtergrondinformatie over de werkzaamheden op de N741 en N346 is na te lezen op https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten