Voorlopig ontwerp Herikerweg Goor-Markelo

Aan de hand van een aantal weginspecties is gebleken dat de Herikerweg van Goor naar Markelo samen met het fietspad wat er langs ligt aan onderhoud toe is. Daarnaast voldoet de huidige inrichting van de Herikerweg niet meer aan de inrichting voor een 80 km/u weg.

Om de Herikerweg weer op het juiste onderhoudsniveau te brengen gaan wij werkzaamheden aan de Herikerweg uitvoeren. Op een paar plekken wordt de rijbaan iets verbreed, zodat deze voldoet aan de gewenste breedte. De deklagen van de rijbaan en het fietspad wordt vervangen. Ook wordt de bij huisnr. 16 t/m 30 de deklaag van de parallelweg vervangen. En tot slot wordt de wegmarkering vernieuwd en daarbij de bebording aangepast, zodat deze ook voldoet aan de nieuwe inrichting.

Voorlopig ontwerp

Op 19 januari houdt de gemeente een inloopbijeenkomst om het voorlopig ontwerp van de Herikerweg ter inzage te leggen. Tijdens deze inloopavond kunnen bewoners en belanghebbenden een reactie geven. In de bijlage kunt u het Voorlopig ontwerp vinden.

Belanghebbenden nodigen wij graag uit voor onze inloopavond op 19 januari tussen 18.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Höfte 7 te Goor. Hier zullen wij de tekening met het Voorlopig Ontwerp voor de Herikerweg ter inzage leggen. Deze kunt u dan bekijken en eventueel uw reactie geven. Medewerkers van de gemeente zullen aanwezig zijn om de tekening toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Reactie geven?

Uw reactie kunt u uiterlijk tot en met 26 januari aanleveren door middel van:

  • een reactieformulier op de inloopbijeenkomst op 12 januari;
  • een schriftelijke reactie aan: de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor t.a.v. dhr. J. Stakenkamp en onder vermelding van: “reactie Voorlopig Ontwerp Herikerweg te Markelo”; 
  • per e-mail naar: j.stakenkamp@hofvantwente.nl.

Wij verzoeken u het onderwerp en de inhoud van uw reactie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Dat maakt een juiste beoordeling beter mogelijk. Verder verzoeken wij u uw naam, adres en woonplaats te vermelden.