Voorlopig ontwerp Meerkolstraat en Vinkstraat in Goor

De gemeente Hof van Twente is bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de Meerkolstraat en Vinkstraat te Goor. In overleg met de bewoners wordt de rijbaan verbreed om ruimtegebrek voor hulpdiensten door langsparkeren te verhelpen. Daarnaast wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. 

Tijdens de voorbereidingen is uit bodemonderzoek gebleken dat er op een paar plekken asbestverontreiniging aanwezig is. Deze verontreiniging wordt voorafgaand aan de werkzaamheden gesaneerd. Voor de nieuwe inrichting van de Meerkolstraat en Vinkstraat is er een Voorlopig Ontwerp opgesteld en deze is nu ter inzage gepubliceerd voor bewoners en belanghebbenden.

Voorlopig ontwerp

Op 29 maart houdt de gemeente een inloopbijeenkomst om het voorlopig ontwerp van de Meerkolstraat en Vinkstraat ter inzage te leggen. Tijdens deze inloopavond kunnen bewoners en belanghebbenden een reactie geven. In de bijlage kunt u het Voorlopig ontwerp vinden.

Belanghebbenden nodigen wij graag uit voor onze inloopavond op 29 maart tussen 18.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Höfte 7 te Goor. Hier zullen wij de tekening met het Voorlopig Ontwerp voor de Herikerweg ter inzage leggen. Deze kunt u dan bekijken en eventueel uw reactie geven. Medewerkers van de gemeente zullen aanwezig zijn om de tekening toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Reactie geven?

Uw reactie kunt u uiterlijk tot en met 7 april aanleveren door middel van:

  • een reactieformulier op de inloopbijeenkomst op 29 maart;
  • een schriftelijke reactie aan: de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor t.a.v. dhr. J. Stakenkamp en onder vermelding van: “reactie Voorlopig Ontwerp Meerkolstraat en Vinkstraat te Goor”; 
  • per e-mail naar: j.stakenkamp@hofvantwente.nl.

Wij verzoeken u het onderwerp en de inhoud van uw reactie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Dat maakt een juiste beoordeling beter mogelijk. Verder verzoeken wij u uw naam, adres en woonplaats te vermelden.

Financiële bijdrage regenwater

Gezien wij het gemengde rioolstelsel gaan vervangen voor een vuilwaterafvoer (VWA) en een hemelwaterafvoer (HWA) met infiltratievoorziening willen we u er graag op wijzen dat er een financiële bijdrage van de gemeente beschikbaar is voor het afkoppelen van het regenwater, de aanschaf van een regenton of de aanleg van een groenblauw dak dat hemelwater opvangt. Hiermee draagt u bij aan het voorkomen van wateroverlast en droogte ten gevolge van de klimaatverandering.

Hierover kun u meer informatie vinden op de volgende internet pagina: https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/regenwater-opvangen