Definitief Ontwerp Hemmelweg te Markelo

Op 12 juli heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden om het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte voor de nieuwbouw aan de Hemmelweg te Markelo ter inzage te leggen. Tijdens deze inloopavond konden bewoners en belanghebbenden een reactie geven. De gemeente heeft de reacties meegenomen in de overweging van het ontwerp. Daarmee zijn wij tot een definitief ontwerp gekomen. Dit definitieve ontwerp is via de link naar de tekeningen onder 'Documenten' in te zien. De reactie en  de beantwoording van de gemeente zijn beschreven in de reactienota. De reactienota is ook in te zien.

De reactienota en het definitieve ontwerp zijn nu vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. 

Planning uitvoering eind november 2023

Verwacht wordt dat het bouwrijp maken van het gebied begint in week 47. Het project bestaat uit uiteenlopend grondwerk, het aanleggen van rioleringsvoorzieningen en het aanbrengen van bouwwegen, zodat de bouw van de woningen kan starten. Voordat de werkzaamheden beginnen, ontvangen de omwonenden een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden en bereikbaarheid.

Documenten