Definitief ontwerp en reactienota Wilsonweg en Goorseweg te Diepenheim

Op 18 juli heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden om het voorlopig ontwerp van de Wilsonweg en Goorseweg te Diepenheim ter inzage te leggen. Tijdens deze inloopavond konden bewoners en belanghebbenden een reactie geven. De gemeente heeft de reacties meegenomen in de overweging van het ontwerp van de Wilsonweg en de Goorseweg. Daarmee zijn wij tot een definitief ontwerp gekomen. Dit definitieve ontwerp is hieronder in te zien. In een reactienota is de beantwoording van de gemeente toegevoegd. De reactienota en het definitieve ontwerp zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. 

Uitvoering gereed

De Goorseweg / Wilsonweg is opnieuw ingericht. Daar krijgen we veel vragen over. 

Hoe is de nieuwe situatie tot stand gekomen? 

De Goorseweg/Wilsonweg voldeed niet goed aan de richtlijnen voor een 30-kilometerweg en was toe aan onderhoud. Ook waren er klachten over te hard rijden. Daarom is over de nieuwe inrichting vooraf overlegd met de aanwonenden. Die hadden twee uitdrukkelijke wensen: 

  1. Geen verkeersdrempels
  2. In de nieuwe situatie moet de politie kunnen handhaven. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de weg. De politie kan alleen handhaven als de weginrichting aan die richtlijnen voldoet. De huidige inrichting is daar op afgestemd. Daarnaast moesten we rekening houden met bv in- en uitritten die toegankelijk moeten blijven. Ook moeten vrachtwagens kunnen passeren. Dat samen maakt het een lastige puzzel. De oplossing die er nu uit is gekomen voldoet aan alle wensen en wettelijke normen. Maar in de praktijk blijkt het een lastige verkeerssituatie. 

Blijft de nieuwe situatie zo of kan dat nog veranderen?

Bij nieuwe verkeerssituaties moeten weggebruikers altijd eerst een tijdje wennen. Dat willen we nog even de tijd geven. In die periode heeft dit ook extra aandacht van de gemeente. Daarom houden gemeente en politie de komende periode de situatie goed in de gaten. Als blijkt dat dit een probleem blijft, dan moet er iets gebeuren. Wat, dat is nu nog niet duidelijk. Uiteraard zullen wij dit dan terugkoppelen met de omwonenden. 

Tot die tijd vragen we de weggebruikers om rustig te rijden, rekening te houden met elkaar en de verkeersregels na te leven. Zo houden we de weg veilig. 

Bijlages​​​​​​