Werkzaamheden Beatrixstraat Markelo

Start uitvoering reconstructie Prinses Beatrixstraat Markelo

Op 4 maart starten wij met de reconstructie van de Beatrixstraat in Markelo. Het gaat om het gedeelte tussen de Stationsstraat en de kruising met de Goorseweg. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het verplaatsen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan
  • het vernieuwen van het asfalt en de fundering
  • het inrichten van de weg als 30km zone. 

Gelijkertijd met deze werkzaamheden zullen de kabel en leiding bedrijven onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Maatregelen

De Prinses Beatrixstraat in Markelo is het laatste wegvak in Hof van Twente dat volgens het Gemeentelijk Mobiliteitsplan nog moet worden ingericht als 30km zone. Op dit moment mag er nog 50 km worden gereden, maar dat gaat dus veranderen. Er worden rode fietsstroken aangebracht en er worden snelheidsremmende maatregelen genomen in de vorm van verhogingen: een plateau op de kruising met de Molenstraat en een plateau halverwege tussen de Goorseweg en Molenstraat. Verder wordt de rijbaan rechtgetrokken en worden de parkeerplaatsen breder. Deze maatregelen worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

De bomen in de Prinses Beatrixstraat blijven grotendeels staan. In verband met de aanpassingen aan de rijbaan en de staat van de bomen moeten twee bomen gekapt worden. De straat behoudt de groene, kenmerkende laanstructuur.

Kruising Goorseweg

Op de kruising van de Beatrixstraat met de Goorseweg zullen de detectielussen van de verkeerslichten worden vervangen. Het asfalt zal hier ook vernieuwd worden.

Uitvoering/planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP Infra BV uit Enschede. De verwachting is dat de uitvoering uiterlijk begin juni 2019 wordt afgerond. Hierover worden de bewoners te zijner tijd verder ge├»nformeerd. 

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden zal een omleidingsroute worden ingesteld voor doorgaand verkeer. In mei zal ook voor het doorgaand verkeer richting Goor een omleidingsroute worden ingesteld op het moment dat het kruispunt zal moeten worden afgesloten.

Vragen?

Contactpersoon is de projectleider, de heer Bert Blaauwendraad. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op b.blaauwendraad@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/werkzaamheden-beatrixstraat-markelo.html