Werkzaamheden Beatrixstraat Markelo

Voorlopig ontwerp opnieuw inrichten Prinses Beatrixstraat Markelo gereed

Het voorlopig ontwerp om de Beatrixstraat opnieuw in te richten is gereed. Het gaat om het gedeelte tussen de Goorseweg en de Stationsstraat bij Zalencentrum de Haverkamp. Uit controles blijkt dat de riolering in slechte staat is. Ook het asfalt en de fundering zijn aan vervanging toe.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het verplaatsen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan
  • het vernieuwen van het asfalt en de fundering
  • het inrichten van de weg als 30km zone. 

Vanaf 1 oktober 2018 ligt het voorlopig ontwerp ter inzage. De uitvoering start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019.

Maatregelen

De Prinses Beatrixstraat in Markelo is het laatste wegvak in Hof van Twente dat volgens het Gemeentelijk Mobiliteitsplan nog moet worden ingericht als 30km zone. Op dit moment mag er nog 50 km worden gereden, maar dat gaat dus veranderen. Er worden rode fietsstroken aangebracht en er worden snelheidsremmende maatregelen genomen in de vorm van verhogingen: een plateau op de kruising met de Molenstraat en een plateau halverwege tussen de Goorseweg en Molenstraat. Verder wordt de rijbaan rechtgetrokken en worden de parkeerplaatsen breder.

De bomen in de Prinses Beatrixstraat blijven grotendeels staan. In verband met de aanpassingen aan de rijbaan en de staat van de bomen moeten twee bomen gekapt  worden. De straat houdt de groene, kenmerkende laanstructuur.

Voor het opnieuw inrichten van de straat wordt de riolering en de wegconstructie vervangen.

Inzage voorlopig ontwerp

De tekeningen van het voorlopig ontwerp liggen vanaf 1 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Goor. Ze zijn dan ook in te zien op de gemeentelijke website www.hofvantwente.nl/actueel/projecten.

Reageren?

Tot en met 12 oktober 2018 kan schriftelijk worden gereageerd op de plannen. Contactpersoon is de projectleider, de heer K. (Koen) Lesker. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 074-2780674 of per email op k.lesker@proviel.nl.

Planning en uitvoering

Na de inspraakperiode wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat de uitvoering in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvindt. De bewoners  krijgen tegen die tijd meer informatie. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/werkzaamheden-beatrixstraat-markelo.html