Werkzaamheden Larenseweg Markelo

Inzage plannen grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Larenseweg in Markelo

Gemeente Hof van Twente is van plan om grootschalig onderhoud uit te voeren aan de Larenseweg in Markelo. We willen belanghebbenden graag voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeren over de plannen. Er is vooraf de gelegenheid om een reactie te geven op de plannen

U kunt niet alleen reageren per post of per mail. Wij stellen belanghebbenden ook in de gelegenheid om een inloopmoment bij te wonen. Hier kunt u het bijgevoegde plan inzien en direct overleggen met dhr. Arjan Staman (projectleider), dhr. Lieuwe Oost (wegbeheerder) en/of dhr. Niels Visscher (medewerker wegbeheer). Uiteraard kunt u op dat moment ook uw reactie geven.

Het inloopmoment wordt gehouden op 12 juni van 19.00 uur tot 20:30 uur in de Brookschole aan de Larenseweg in Markelo. Er staat uiteraard koffie,  thee en iets lekkers voor u klaar.

Achtergrond

De gemeente Hof van Twente inspecteert periodiek de wegen en kijkt waar grootschalig onderhoud noodzakelijk is. Ook de Larenseweg moet worden gerepareerd. Het onderhoud is nodig om deze weg weer beter toegankelijk en veilig te maken.

Globale planning

De ontwerptekening bevind zich nog in een concept fase. Eventuele opmerkingen kunnen nog verwerkt worden. De plannen worden na de inzageperiode definitief gemaakt.

Na het definitieve ontwerp volgt een procedure tot selectie van een aannemer.

Als de aannemer bekend is, wordt er kenbaar gemaakt wanneer de werkzaamheden beginnen, en hoe lang dat gaat duren. Wij laten u uiteraard ook weten wat we met uw reactie hebben gedaan.

Ontwerp ter inzage

De tekeningen met het voorlopig ontwerp liggen vanaf 4 juni 2018 tot en met 22 juni 2018 ter inzage in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Ook kunt u de ontwerpen inzien op de gemeentelijke website: www.hofvantwente.nl.

U kunt tot en met 22 juni 2018 schriftelijk reageren op de plannen. Alle reacties worden gebundeld en opgenomen in een reactienota. Hierin staan alle letterlijke reacties, inclusief de vermelding van de naam- en adresgegevens vermeld, aangevuld met de reactie van de gemeente hierop. Na vaststelling van de reactienota door het college wordt dit stuk openbaar gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u niet wilt dat uw naam en adresgegevens openbaar worden gemaakt dan kunt u dat in uw schriftelijke reactie opnemen. Anonieme reacties worden niet afgewogen in de reactienota.

Gebruik voor het indienen van uw reactie het reactieformulier. Dit formulier wordt eveneens gepubliceerd op de gemeentelijke website bij het voorlopig ontwerp. Analoge exemplaren liggen ook bij de receptie in het gemeentehuis.

U kunt uw reactie sturen aan info@hofvantwente.nl, t.n.v. dhr.  A. Staman. Vermeld duidelijk dat het om een reactie op het ontwerp onderhoudswerkzaamheden van de Larenseweg gaat, en voeg het reactieformulier toe aan uw mail als bijlage.

Ook kunt u natuurlijk een exemplaar afgeven in of sturen naar het gemeentehuis in Goor:

t.n.v. dhr. A. Staman, de Höfte 7, Postbus 54, 7470 AB  Goor

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/werkzaamheden-larenseweg-markelo.html