Werkzaamheden sanering Deldensestraat Goor

Vervangen riolering in combinatie met werkzaamheden sanering Deldensestraat

De saneringswerkzaamheden in het Gijmink zijn in volle gang. De werkzaamheden vinden op dit moment plaats in het Reef. Wanneer de werkzaamheden hier zijn afgerond zal aansluitend de sanering van de voortuinen en groenvakken langs de Deldensestraat (even nummers 2 t/m 42) worden uitgevoerd. In combinatie met de sanering zal ook het riool worden vervangen, zal de verontreinigde bodem worden opgeruimd en de bestrating van het fietspad en trottoir worden vernieuwd.

Traject tussen Iependijk-Lindelaan (zijde Auto Ruesink)

Door de sanering van de voortuinen en groenvakken van de Deldenstraat zullen ook delen van het fietspad en het trottoir opgebroken worden. Ook is uit onderzoek naar voren gekomen dat delen van de bodem onder de verharding zijn verontreinigd met asbest. Het riool in de Deldensestraat is ook geïnspecteerd. Uit de inspectie blijkt dat het riool binnen 5 jaar vervangen moet worden (traject tussen Iependijk-Lindelaan, zijde Auto Ruesink). Samen met het vervangen van het riool wordt meteen de verontreinigde bodem opgeruimd en in combinatie hiermee de bestrating van het fietspad en trottoir vervangen. Het samenvoegen van deze werkzaamheden levert een kostenbesparing op en daarnaast wordt de overlast voor aanwonenden in de toekomst beperkt/ voorkomen.

Aangezien de saneringswerkzaamheden aanstaande zijn, en deze integraal worden uitgevoerd met rioleringswerkzaamheden, is het van belang om op korte termijn de aanwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van de werkzaamheden. De planning is om de realisatie van de werkzaamheden na de zomervakantie op te starten.

Ontwerp

Het is de bedoeling om na de sanerings- en rioolwerkzaamheden de bovengrond in te richten met nieuwe materialen, nieuw groen en bomen. De inrichting blijft zoals de huidige situatie is. Dit doen we omdat het gebied er zich gezien de beperkte ruimte er niet voor leent om het rigoureus anders in te richten. Dit is vertaald in een ontwerptekening die u kunt inzien op de website van de gemeente:

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/werkzaamheden-sanering-deldensestraat-goor.html