Werkzaamheden spoorsloot Delden

Januari 2019

Voortgang werkzaamheden 

In het najaar 2018 is de groenzone tussen de spoorsloot langs De Reigerstraat en de spoorlijn uitgedund en is afval en puin opgeruimd. De omgevallen en scheefstaande bomen en de bomen die te dicht aan het spoor stonden zijn gerooid. Er zijn ‘open’ plekken ontstaan die later tijdstip worden ingeplant met lage begroeiing. Het waterschap Vechtstromen heeft vervolgens de spoorsloot gebaggerd en de bagger afgevoerd. De werkzaamheden zijn nu nog volledig uitgevoerd, omdat de leverantie van bouwmaterialen vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting start het waterschap in maart met de werkzaamheden aan de dam. Hier wordt de bestaande buisleiding met stuwconstructie vervangen en nabij de Vossenbrinkweg wordt de bestaande duiker verlengd. De begroeiing in de ‘open’ plekken wordt als de weersomstandigheden dat toelaten in februari uitgevoerd. Als laatste wordt op de dam een picknick tafel geplaatst. 

Het inrichtingsplan ,  de plattegrond en de planning van het groot onderhoud kunt u downloaden.