Werkzaamheden spoorsloot Delden

Op 19 september 2018 tussen 18.00-20.00 uur wordt er een inloopbijeenkomst gehouden in het Parochiehuis in Delden over de uitvoering groot onderhoud waterpartij en groenwal langs Reigerstraat.  Gedurende deze avond kunt u het inrichtingsplan en de planning inzien. Medewerkers van de gemeente en het waterschap Vechtstromen zijn dan aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Begin dit jaar heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het voornemen van het de gemeente en het waterschap Vechtstromen om wat te doen aan het achterstallig onderhoud van de groenzone en waterpartij tussen de Reigerstraat en het spoor in Delden. De meeste bezoekers van de informatiebijeenkomst hebben toen hun voorkeur uitgesproken om de groenzone en waterpartij te ontwikkelen conform de voorkeursvariant Parklandschap.

De afgelopen periode is deze variant nader uitgewerkt in inrichtingsplan dat als basis dient voor het groot onderhoud en ontwikkeling van de groenzone en waterpartij.

Het streven is om begin oktober te starten met het groot onderhoud van de groenzone. In november zal het waterschap vervolgens starten met het baggeren van de waterpartij.

Het inrichtingsplan ,  de plattegrond en de planning van het groot onderhoud kunt u downloaden.


Januari 2018

Planning werkzaamheden spoorsloot Delden

Op dinsdag 23 januari is er een inloopbijeenkomst geweest over het groot onderhoud van de spoorsloot en de groenzone langs De Reigerstraat te Delden. Er zijn toen drie inrichtingsvarianten gepresenteerd die een indruk gaven van een mogelijke inrichting van de spoorsloot en de groenzone. 

Voorkeur voor Parklandschap

Er zijn circa 30 bezoekers op de inloopbijeenkomst geweest waarvan de meesten een voorkeur hadden voor het uitwerken van de variant Parklandschap (klik hier voor de tekening). Op verzoek van enkele bezoekers zullen wij in de dam van de spoorsloot een zitje ontwerpen, zoals dat er vroeger stond. 

Uitstel kapwerkzaamheden

Het plan was om voor het broedseizoen te starten met de kapwerkzaamheden ter voorbereiding van het groot onderhoud aan de spoorsloot (baggeren) en groenwal. Helaas is in de planning een wijziging gekomen. We kunnen namelijk geen aannemer vinden die de werkzaamheden voor het broedseizoen kan uitvoeren. Als gevolg van de zware storm van 18 januari is er zoveel werk op de markt gekomen dat pas eind maart een aannemer tijd kon vrijmaken voor dit project. Omdat de kans op broedende vogels eind maart zeer groot is hebben we besloten het groot onderhoud uit te stellen tot het najaar. Het is namelijk verboden om broedende vogels te verstoren of te verjagen. 

In de periode tot de aanvang van het groot onderhoud zullen de gemeente en het waterschap proberen de spoorsloot en naaste omgeving schoon te houden.

Inrichtingsplan

Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van het inrichtingsplan. Zodra dit klaar is maken we dat bekend in het Hofweekblad. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de rioolbeheerder, de heer E. Kok. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585. Ook kunt u een mail sturen naar: e.kok@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/werkzaamheden-spoorsloot-delden.html