Woonrijp maken Heeckeren fase 1A

Ontwerp woonrijp maken Heeckeren, fase 1A definitief

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vastgesteld voor het woonrijp maken van het laatste gedeelte van de wijk Heeckeren, fase 1A, in Goor. In de komende periode worden de voorbereidingen getroffen zodat de uitvoering in maart 2022 kan starten.

Begin 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het woonrijp maken van het laatste gedeelte van de wijk Heeckeren, fase 1A. Hiervoor is een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp heeft in de periode van 8 februari tot en met 3 maart 2021 ter inzage gelegen. Op deze ter inzagelegging zijn 33 reacties binnengekomen. Het merendeel van de mensen die hebben gereageerd wil graag dat de bouwweg naar bedrijventerrein Zenkeldamshoek wordt omgezet naar een voet-/fietspad. Daarmee blijft de verbinding tussen de wijk en het industrieterrein in stand. In het aangepaste ontwerp is dit voet-/fietspad nu opgenomen. 
Wij concluderen dat het ontwerp nu op hoofdlijnen gedragen wordt. Wij gaan daarom beginnen met de uitvoering van het woonrijp maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste ontwerp inmiddels vastgesteld; dat is hiermee definitief. Het definitieve ontwerp is in te zien onder de kop 'bijlagen'. Daar is ook een overzicht te zien is van de binnengekomen reacties.
 
Wij werken nu aan de voorbereidingen voor het woonrijp maken. Met het woonrijp maken worden de wegen, uitritten en trottoirs aangelegd, wordt verlichting (bij)geplaatst en worden de wadi’s, daar waar nodig, opnieuw geprofileerd. Met het woonrijp maken is Heeckeren, fase 1A, afgerond en komt daarmee in een beheerfase terecht. Inmiddels zijn alle kavels in fase 1A uitgegeven. Enkele woningen moeten nog worden (af)gebouwd. 

De werkzaamheden voor het woonrijp maken starten naar verwachting in maart 2022. De verwachting is dat de uitvoering ongeveer 2 maanden duurt, mede afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Over de precieze planning volgt te zijner tijd meer informatie.

Meer informatie

Contactpersoon voor deze werkzaamheden is de projectleider uitvoering: Martijn Harbers. Martijn is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

Bijlagen

Woonrijp maken Heeckeren fase 1A, Ensink Goor en weghalen tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek 

De gemeente is van plan om binnenkort het laatste deel van het Ensink, in de wijk Heeckeren in Goor, woonrijp te maken. De bedoeling is om de laatste delen van de nieuwbouwwijk definitief in te richten. Bij deze definitieve inrichting wil de gemeente de tijdelijke toegangsweg naar industrieterrein Zenkeldamshoek weghalen. Het voorontwerp is in te zien op deze pagina. Reageren kan met het formulier onderaan deze pagina. 

Woonrijp maken laatste deel van het Ensink 

Het voorlopig ontwerp voor het woonrijp maken van het laatste deel van het Ensink is klaar. De tekening die is gemaakt, is gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan van de wijk hoort. 

Inrichting van het Ensink

Het is de bedoeling dat de huidige bouwstraat van het Ensink wordt ingericht zoals het noordelijk deel van het Ensink en het verlengde deel van de Wanyng. Daarnaast komt er nog een aantal parkeerplaatsen en een aantal groenvakken met bomen. Naast de verharding zal ook de wadi aan de rand van de woonwijk zijn definitieve vorm krijgen. Ook wordt een aantal extra bomen geplant aan de rand van de wijk. 

Weghalen tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek 

Er ligt aan het Ensink nog een voormalige bouwweg met een tijdelijke duiker (waar het water onder de weg door loopt). Deze bouwweg was een tijdelijke oplossing voor bouwverkeer, waarvan ook fietsers en wandelaars gebruik maakten. Met het definitief inrichten van het Ensink wordt de bouwweg weggehaald. Als de duiker en de bouwweg zijn weggehaald wil de gemeente de grondwallen van het industrieterrein Zenkeldamshoek en de woonwijk met elkaar verbinden door het planten van een bosplantsoen.

Reageren op het plan

Een reactie sturen kan tot uiterlijk 3 maart 2021. Dit kan met het formulier onderaan deze pagina. Wanneer u wilt reageren op het ontwerp, dan wordt uw reactie ongewijzigd opgenomen in de reactienota en hierop voorzien van ons commentaar. Iedereen die een reactie heeft ingediend, krijgt een exemplaar van de reactienota toegestuurd. De reactienota is een openbaar stuk maar wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet worden gepubliceerd. Voor ons moet de reactie te koppelen zijn aan uw naam en adres. Wanneer naam en/of adres ontbreken nemen wij uw reactie niet in behandeling.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting van het voorontwerp:

Heeckeren 1A

Meer informatie 

Contactpersoon is de projectleider Arjan Staman, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op a.staman@hofvantwente.nl.