Afvalcontainer omwisselen

Voor de inzameling van uw afval kunt u gebruik maken van de volgende containers:

  • Groene gft-container (140 of 240 liter); 
  • Grijze restafval-container (140 of 240 liter);
  • Container met oranje deksel voor verpakkingen (240 liter).

U kunt op deze pagina digitaal een container aanvragen, omwisselen of inleveren. 

Heeft u een kapotte container, dan kunt u dit melden via het kopje 'aanvragen'.

Aan het aanvragen, omwisselen of inleveren van de containers zijn de volgende kosten verbonden.

    

kosten
Omwisselen of brengen van één container€25,00 per keer 
Inleveren van één of twee minicontainers per adres€10,00 per keer
Inleveren van uw grijze restafvalcontainer en in plaats daarvan gebruik
maken van de ondergrondse afvalcontainer met uw milieupas
Geen

Binnen twee maanden na uw verhuizing kunt u uw containers gratis omwisselen.

Hierbij is de datum van uw doorgegeven verhuizing bij de gemeente bepalend. 

Als uw afvalcontainer kwijt is, moet u hiervan een melding maken bij de politie. (geen aangifte) Dit doet u door te klikken op 'Ik wil iets anders melden'. Als u de melding heeft gedaan kunt u gratis een nieuwe container van dezelfde grootte en inhoud aanvragen bij de gemeente. Als u geen melding heeft gedaan, kost de nieuwe container u € 25,00. Een kopie van de gemaakte melding moet u aan de gemeente overleggen.

Is het niet uw eigen schuld?

Dan kunt u gratis een nieuwe container van dezelfde soort en grootte aanvragen. Gaat het om een losgeraakte deksel of wiel, dan kan dit misschien gerepareerd worden. 

Is het wel uw eigen schuld?

Dan kost de nieuwe container u €25,00. Denk hier bijvoorbeeld aan een container die is afgebrand omdat de houtskool van de barbecue nog niet was gedoofd.