Afvalinzameling

De gemeente Hof van Twente werkt volgens Diftar, gedifferentieerde tarieven, waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Hoe meer afval u aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. De afvalstoffenheffing wordt opgebouwd uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt; dus hoe vaak u uw grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. 

Diftar: afval scheiden loont

De gemeente Hof van Twente wil afval beter hergebruiken, want veel afval (zoals bijvoorbeeld gft, papier, textiel of verpakkingen) dient als grondstof voor nieuwe producten. 

Zie op onderstaande afbeelding wat dit voor u betekent: 

Kosten (2019)

Vaste deel per jaar

Basistarief per huishouden€93,22
Per inzamelmiddel (behalve voor een verpakkingencontainer)€30,00

Variabel deel

Ter lediging aanbieden van een 140 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 5,51
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 9,46
Ter lediging aanbieden van een 140 ltr en/of een 240 ltr. GFT-container bedraagt per keer€ 0,00
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. verpakkingencontainer bedraagt per keer€ 0,00
Met de milieupas ontgrendelen van een verzamelcontainer met een inwerpopening van 30 ltr. per keer€ 1,18

Kosten voor het inleveren, plaatsen en omwisselen

Voor het op aanvraag omwisselen of brengen van één container per keer€25,00
Voor het op aanvraag ophalen van één of twee containers per keer€10,00
Voor het op verzoek verstrekken van een nieuwe milieupas per keer€10,00
Voor het op aanvraag omwisselen of brengen van één 240 ltr. container voor restafval voorzien van een kantelslot per keer€75,00

Hergebruik van spullen

U heeft spullen die u niet meer kunt gebruiken, maar waar een ander nog heel blij mee kan zijn. Dan zijn er verschillende mogelijkheden :

Weggeven

Op websites zoals Marktplaats en Facebook (zgn. Weggeefhoek) kunt u de herbruikbare spullen aanbieden.

Kringloop

U kunt uw spullen en kleding ook naar een kringloopwinkel brengen.

Laten ophalen kan soms ook.

Kringloopwinkels :

Kringloop Outlet
Pastoriestraat 2
7471CS Goor

0547 - 745 210

www.kringloopoutlethvt.nl

Kringloopwinkel Kiekeboe
Bunschotenstraat 14
7471CZ Goor

0547 - 820 330

www.kiekeboe.shop

Krnglp 2.0
Deldensestraat 7
7471KT Goor

0547 - 272 142

 

Kleding

Kleding kunt u ook naar een textielcontainer brengen.

 

 

Wat moet ik doen met medisch afval?

Huishoudens in Hof van Twente waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Voor meer informatie zie de pagina tegemoetkoming medisch afval

Wanneer u recht heeft op vergoeding dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar, tenzij er iets aan de situatie verandert. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen.

Milieupas

De milieupas is noodzakelijk om diverse afvalzaken te regelen, zoals het openen van de ondergrondse container of inzien hoe vaak u de container aan de weg heeft gezet. Daarnaast krijgt u met de milieupas ook toegang tot Milieupark Bruins en Kwast.

Overige informatie

Hof van Twente wil meewerken aan de landelijke doelstelling om een afvalscheidingspercentage van  75% te bereiken in 2020. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit sinds eind 2014 voorgeschreven. Dit komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020.

 

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/?id=1988