Afvalstoffenbeleidsplan en afval scheiden

Doelstelling van het Afvalstoffenbeleidsplan

Hof van Twente wil meewerken aan de landelijke doelstelling om een afvalscheidingspercentage van  75% te bereiken in 2020. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit sinds eind 2014 voorgeschreven. Dit komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020. 

Daarnaast streeft de gemeente Hof van Twente, samen met de andere Twentse gemeenten, naar een afvalloos Twente in 2030. Door zoveel mogelijk afval te scheiden blijft er steeds minder restafval over dat in het milieu belandt. Het afval dat gescheiden wordt dient als grondstof voor nieuwe producten. Om dit voor elkaar te krijgen wordt de komende jaren een aantal maatregelen genomen om tot een betere afvalscheiding te komen.  

Download het Afvalstoffenbeleidsplan Hof van Twente 2015 - 2030.

Afval scheiden is belangrijk!

Afval dat gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten belandt niet in het milieu. Van oud glas wordt door het om te smelten weer nieuw glas gemaakt. Kunststof wordt verwerkt tot nieuwe kunststof verpakkingen of kunststof producten en ook oud papier en blik krijgen een nieuwe bestemming. Het is dus belangrijk dat al deze soorten afval gescheiden worden ingezameld. Daarbij wil de gemeente ervoor zorgen dat het gescheiden aanbieden voor u goed geregeld is. Meer informatie vindt u hieronder.   

Download informatieblad (flyer) Zeg ook ja tegen afval scheiden.

Informatie over diverse soorten afval: