Milieupas

De gemeente Hof van Twente heeft één milieupas waarmee diverse afvalzaken geregeld kunnen worden. Met deze milieupas kunt u de volgende zaken regelen: 

  • Toegang krijgen tot het milieupark Hof van Twente. 
  • Raadplegen hoe vaak de container aan de straat heeft gestaan c.q. de verzamelcontainer is ontgrendeld. Dit kunt u doen via www.twentemilieu.nl/inloggendiftar.
  • Indien u uw afval via een ondergrondse verzamelcontainer wilt afvoeren, dan kunt u deze container met de milieupas ontgrendelen. Let op: wilt u op deze manier uw afval afvoeren, dan dient u dit vooraf door te geven. 

Kosten

De kosten van het aanvragen van een milieupas bedragen € 10,-.

U kunt gratis een nieuwe milieupas aanvragen:

  • Binnen twee maanden na verhuizing naar of binnen Hof van Twente
  • Indien uw milieupas defect is kunt u gratis een nieuwe milieupas toegestuurd krijgen als u de defecte pas inlevert bij de gemeente of opstuurt naar: Gemeente Hof van Twente, cluster belastingen, postbus 54, 7470 AB Goor. Zou u hierbij uw naam, adres en woonplaats willen vermelden zodat wij u oude pas kunnen blokkeren. Indien u uw pas inlevert of opstuurt hoeft u het aanvraagformulier milieupas niet in te vullen, een nieuwe pas wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.
  • Indien uw oude milieupas gestolen is en u een procesverbaal van de politie kunt overleggen.

Uitzondering

Voor panden waarvoor de gemeente geen verplichting heeft om afvalstoffen op te halen en/of waarvoor geen afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht bestaat geen recht op een milieupas.

Aanvragen

Alle inwoners die minicontainers van de gemeente Hof van Twente in bruikleen hebben, hebben eind juli 2016 een milieupas thuisgestuurd gekregen.

Woningen die gebruik maken van een ondergrondse afvalcontainer zijn reeds in het bezit van een milieupas. 

Een milieupas vraagt u met een Digid inlogcode online aan via het digitale aanvraagformulier.

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/afval/milieupas.html