Tegemoetkoming medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen.  

Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming aan. 

Wanneer u recht heeft op vergoeding dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar, tenzij er iets aan de situatie verandert. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen.

Wat houdt deze tegemoetkoming in?

Inwoners met veel onvermijdbaar medisch afval zetten de grijze container vaker aan de straat. Hierdoor betalen ze door de invoering van diftar meer afvalstoffenheffing. Dit is niet rechtvaardig en daarom is het mogelijk om hiervoor een tegemoetkoming aan te vragen. 

De eerste aanbiedingen van de container of de vuilniszakken aan de ondergrondse container moeten gewoon betaald worden. Dit is namelijk een gemiddeld aantal aanbiedingen die een inwoner zonder medisch afval ook doet. Op een volgende aantal aanbiedingen kan een tegemoetkoming aangevraagd worden. Wordt er nog meer aangeboden dan worden deze aanbiedingen niet vergoed. 

Betaalde aanbiedingenTegemoetkomingBetaalde aanbiedingen
30 liter ondergrondse container1-3233-112113 en verder
140 liter container1-78-2324 en verder
240 liter container1-45-1415 en verder 

Indien men in aanmerking komt voor een tegemoetkoming bedraagt deze maximaal €82,50 per huishouden per jaar. 

Heb ik recht op een tegemoetkoming?

U heeft recht op een vergoeding als u: 

  • veel onvermijdbaar medisch afval heeft, zoals; incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal; 
  • kunt aantonen dat u veel onvermijdbaar medisch afval heeft

U kunt op deze pagina een tegemoetkoming aanvragen. U hoeft nog geen bewijsstukken mee te sturen. Bewaar de bewijsstukken wel, want op verzoek van de gemeente moet u die kunnen overleggen. Dit kan zijn:

  • een medische verklaring
  • een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval

Aanvragen

U kunt met uw DigiD inlogcode de tegemoetkoming afvalstoffenheffing voor medisch afval aanvragen via het digitale formulier

Indien u niet de mogelijkheid heeft om de tegemoetkoming digitaal aan te vragen, kunt u gebruik maken van het pdf aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Let op; U hoeft nog geen bewijsmateriaal mee te sturen. De gemeente zal op een later termijn onderzoek gaan doen hierna. Bewaar dus bewijsmateriaal. Dit kan zijn:

  • een medische verklaring
  • een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval

Uw aanvraag voor de tegemoetkoming moet voor 1 oktober bij ons binnen zijn. Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming wordt die in maart uitbetaald. Dat bedrag heeft betrekking op het afgelopen jaar. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/afval/tegemoetkoming-medisch-afval.html