Besluitenlijsten B&W

Burgemeester en wethouders vergaderen elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De meeste besluiten die in deze vergadering worden genomen, zijn dat echter wel. De besluiten van de afgelopen week worden op deze plek bekendgemaakt.

Archief B&W besluitenlijsten