B&W besluiten 2018

Burgemeester en wethouders vergaderen elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De meeste besluiten die in deze vergadering worden genomen, zijn dat echter wel. Hier vindt u alle besluitenlijsten van 2018.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/college-van-bw/besluitenlijsten-bw/bw-besluiten-2018.html