Onze burgemeester

De burgemeester neemt een bijzondere plaats in het bestuur van een gemeente in. Op deze pagina vindt u alle informatie over de taken en bevoegdheden van de burgemeester en stelt onze burgemeester zich aan u voor. 

Burgemeester Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel


 

Profiel

Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel is geboren in Den Haag op 29 juni 1960. Haar loopbaan begon bij de ANWB Alarmcentrale. Na uiteenlopende functies te hebben bekleed bij organisaties als Cebemo, Bilance, Cordaid en het Partijbureau CDA werd zij op 15 mei 2013 benoemd tot burgemeester van Hof van Twente. Op 7 mei 2019 is zij opnieuw beëdigd door Commissaris van de Koning Andries Heidema vanwege haar herbenoeming voor een nieuwe periode van zes jaar.

Politiek

Sinds 1989 is Ellen Nauta actief voor het CDA. Van 2003 tot 2007 was zij lid van de gemeenteraad van Oegstgeest en tevens plaatsvervangend fractievoorzitter voor het CDA. Ellen Nauta is gehuwd en heeft twee kinderen.

Portefeuille

 • Participatie (Collegebreed)
 • Personeel, organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit
 • Veiligheid, openbare orde en crisisbeheersing
 • APV, horecabeleid (Drank- en Horecawet) en bijzondere wetten
 • Communicatie
 • Dienstverlening/Burgerzaken
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking

Download hier de volledige portefeuilleverdeling van het college.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Lid College van Borgmannen en Burgemeester
 • Lid Begeleidingsgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland
 • Bestuurlijk trekker mediationgroep Achterhoek Plus.
 • Voorzitter Omgevingsdienst Twente 
 • Lid Commissie Europa & Internationaal VNG
 • Lid Comité van de Regio's
 • Lid Algemeen Bestuur P10
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Twente
 • Professionaliseringsfonds Nederlands Genootschap Burgemeesters

Persoonlijk:

 • Voorzitter Kinderfonds Mamas
 • Voorzitter MeeReizen
 • Beschermvrouwe Folkloristische Vereeniging Markelo
 • Voorzitter Federatie voor Folkloristische Groepen, district Oost
 • Comité van Aanbeveling Vrienden van Lorna Wing
 • HRM-commissie CDA Overijssel
 • Lid RvT The Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
 • Lid RvA De Nije Stichting

Contact

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/college-van-bw/onze-burgemeester.html