Onze burgemeester

De burgemeester neemt een bijzondere plaats in het bestuur van een gemeente in. Op deze pagina vindt u alle informatie over de taken en bevoegdheden van de burgemeester en stelt onze burgemeester zich aan u voor. 

Burgemeester Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel


 

Profiel

Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel is geboren in Den Haag op 29 juni 1960. Haar loopbaan begon bij de ANWB Alarmcentrale. Na uiteenlopende functies te hebben bekleed bij organisaties als Cebemo, Bilance, Cordaid en het Partijbureau CDA werd zij op 15 mei 2013 benoemd tot burgemeester van Hof van Twente.

Politiek

Sinds 1989 is Ellen Nauta actief voor het CDA. Van 2003 tot 2007 was zij lid van de gemeenteraad van Oegstgeest en tevens plaatsvervangend fractievoorzitter voor het CDA. Ellen Nauta is gehuwd en heeft twee kinderen.

Portefeuille

 • Participatie (Collegebreed)
 • Personeel, organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit
 • Veiligheid, openbare orde en crisisbeheersing
 • APV, horecabeleid (Drank- en Horecawet) en bijzondere wetten
 • Communicatie
 • Dienstverlening/Burgerzaken
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking

Download hier de volledige portefeuilleverdeling van het college.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Lid College van Borgmannen en Burgemeester
 • Lid Begeleidingsgroep Regionaal Informatie en Expertice Centrum Oost Nederland
 • Bestuurlijk trekker mediationgroep Achterhoek Plus.
 • Voorzitter Omgevingsdienst Twente 
 • Lid Commissie Europa & Internationaal VNG
 • Lid Comité van de Regio's
 • Lid Algemeen Bestuur P10
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Twente

Persoonlijk:

 • Bestuurslid Ieder(In)
 • Voorzitter MeeReizen
 • Beschermvrouwe Folkloristische Vereeniging Markelo
 • Comité van Aanbeveling Vrienden van Lorna Wing
 • Voorzitter Kinderfonds Mamas

Contact

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/college-van-bw/onze-burgemeester.html