Wat doet een burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (college van B en W). Het college van B en W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester kan in het college zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen bespreken. Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad over hun handelen.

Eigen taken en bevoegdheden van de burgemeester

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in zijn gemeente. Dit betekent dat hij sommige openbare bijeenkomsten, zoals een demonstratie, mag verbieden als hij denkt dat deze niet veilig zijn.

Politie en brandweer

De burgemeester is lid van het bestuur van de regionale brandweer en van het bestuur van de politieregio. De burgemeester heeft het gezag over de politie en taken en bevoegdheden voor het beheer van het regiokorps.

Burgemeester ook portefeuilles

Naast de wettelijke taken heeft de burgemeester ook een eigen portefeuille.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/college-van-bw/onze-burgemeester/wat-doet-een-burgemeester.html