Wethouder Meulenkamp

Wim Meulenkamp

Foto Wim Meulenkamp

Profiel

Drs. W.J.H. Meulenkamp is geboren op 3 januari 1975 in Hengelo. Hij studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar hij in 2001 afstudeerde. Vervolgens was hij voor verschillende opdrachtgevers als projectleider werkzaam op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. In 2008 startte hij met een compagnon een adviesbureau, werkzaam in het landelijk gebied. Wegens aanvaarding van zijn wethoudersfunctie heeft hij zijn werkzaamheden voor dit bureau beëindigd. 

Wim Meulenkamp is gehuwd en vader van vier kinderen.  
 

Politiek

Zijn eerste politieke ervaringen deed Wim Meulenkamp op in de periode 2006 tot 2010. Voor de VVD-fractie werd hij in 2006 gekozen in de gemeenteraad van Hof van Twente. Op 13 mei 2014 is hij benoemd tot wethouder van de gemeente Hof van Twente. Ook na de verkiezingen in 2018 en 2022 maakt Wim Meulenkamp namens de VVD weer deel uit van het college. 
 

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Landbouw/plattelandsontwikkeling
 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof
 • Vergunningverlening
 • Biodiversiteit
 • Klimaat en Duurzaamheid
 • Milieu
 • Economie
 • Werk & Inkomen, incl. Participatiewet
 • Arbeidsmarkt
 • Recreatie & Toerisme
 • Bedrijventerreinen

Projecten:

 • Sociaal Economische visie
 • Profilering Hof van Twente/ Hofmarketing
 • Zenkeldamshoek
 • Groene Metropool
 • TSB-terrein
 • Omgevingswet
 • Biodiversiteit
 • Mineral Valley
 • Spoorpark

Download hier de volledige portefeuilleverdeling van het college.
 

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid Algemeen bestuur SWB
 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap
 • Lid bestuur Twenteboard
 • Voorzitter Stichting Mineral Valley Twente

Persoonlijke nevenfuncties

 • Geen.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
w.meulenkamp@hofvantwente.nl