Wethouder Van Zwanenburg

Pieter van Zwanenburg

Profiel

Pieter van Zwanenburg is geboren op 15 februari 1958 in Leiden. In 1976 trad hij in dienst bij de politie en tot 2006 heeft hij diverse politiefuncties bekleed.

Politiek

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 trad Pieter van Zwanenburg toe tot de gemeenteraad van Goor voor het CDA en was hij tevens fractievoorzitter. In 1998 werd hij benoemd tot wethouder in de gemeente Goor. Na de gemeentelijke herindeling in 2000 werd Pieter van Zwanenburg raadslid en fractievoorzitter in de nieuwe gemeente Hof van Twente. Op 27 april 2010 werd Pieter van Zwanenburg benoemd tot wethouder in Hof van Twente. Ook in 2014 en 2018 volgden benoemingen tot wethouder. 

Pieter van Zwanenburg is gehuwd, heeft twee kinderen en is inmiddels de trotse opa van een tweeling.

Portefeuille

 • Transformatie Sociaal domein, incl ombuigingen
 • Jeugdhulp/Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Onderwijs en leerplicht
 • Zorg en welzijn, Wmo (incl. kwetsbaren/ouderen)
 • Wonen
 • Buurtschappenbeleid
 • Bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders
 • Projecten
  - Integraal Kind Centrum Markelo
  - Integraal Kind Centrum Delden

Download hier de volledige portefeuilleverdeling van het college.

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur SWB
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland
 • Vennoot Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek B.V.

Zie ook

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
p.vanzwanenburg@hofvantwente.nl

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/college-van-bw/samenstelling-bw/wethouder-van-zwanenburg.html