Visie 2022-2026 'Actief Noaberschap'

De samenleving van Hof van Twente bruist van de ideeën en er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen. De gemeente wil deze uitdagingen aangaan met ‘actief noaberschap’: omzien naar elkaar, luisteren, altijd in gesprek blijven en samen richting geven aan de wereld van morgen. De Visie ‘Actief Noaberschap’ vormt op hoofdlijnen de agenda voor de periode 2022-2026.