Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 is de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente. De coronapandemie brengt met zich mee dat er extra maatregelen moeten worden genomen om veilig te kunnen stemmen. De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

 • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van  anderen.
 • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
 • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
 • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
 • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
 • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood. 
 • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.

Vergeet uw stempas(sen) en identiteitsbewijs niet. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

In model N-11 (vaststelling aantal stemmen in gemeente) vindt u de stemtotalen van de gemeente Hof van Twente. Dat zijn alle in Hof van Twente uitgebrachte stemmen en de verdeling van die stemmen over de partijen en kandidaten. Een bestand met de tellingen van alle stembureaus in Hof van Twente is ook beschikbaar in csv-formaat.

In het Model P-22-2.pdf vindt u het proces verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad. Dit is de totaaluitslag.

Zetelverdeling

De zetelverdeling is als volgt: 

 • CDA: 7
 • VVD: 4
 • PvdA: 3
 • Gemeente Belangen: 5
 • D66: 2
 • SP: 1
 • In Beweging: 3

Uitslag per stembureau

Documenten controle optellingen

U mag stemmen voor deze verkiezing als:

 • U 18 jaar of ouder bent;
 • U niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • U op 31 januari 2022 in Hof van Twente woont;
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit óf EU-burger bent óf op 31 januari 2022 vijf jaar legaal en onafgebroken in Nederland hebt verbleven en in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning.  

Als u voldoet aan bovenstaande dan krijgt u een stempas thuisgestuurd. 
 

Bent u uw stempas kwijt geraakt, is uw stempas beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u digitaal doen of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht kan op twee manieren: via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd in Hof van Twente.

Onderhandse volmacht

Om onderhands een machtiging te geven, vult u de achterzijde van de stempas in. U en uw gemachtigde moeten beide ondertekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien van de volmachtgever. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

Voor een schriftelijke volmacht kunt u een aanvraag indienen met een volmachtformulier. U en uw gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit kan digitaal of u kunt het formulier downloaden, invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om op maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022, in de hiervoor aangewezen stemlokalen, eerder uw stem uit te brengen. Dit kan op onderstaande locaties:

 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor
 • Sporthal de Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo
 • Gemeenschapscentrum de Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo
 • Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde
 • Sporthal de Reiger, De Reigerstraat 1, Delden
 • Cultureel centrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim

Op zondag 6 maart 2022 stond de populaire talkshow ‘Politiek in de Pol’ in het teken van het verkiezingsdebat tussen alle partijen die in de gemeente Hof van Twente meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Samen met presentator Hans Verbeek leidde Ron Fresen (politiek verslaggever van de NOS) het verkiezingsdebat tussen de zeven lijsttrekkers van CDA, VVD, PvdA, Gemeente Belangen, D66, SP en In Beweging.

Was u niet in de gelegenheid om op zondag 6 maart het verkiezingsdebat te volgen? Dan kunt u het debat hier terugkijken

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen. De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. Neem uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder deze documenten mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.


Maandag 14 maart 2022

 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor
 • Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde
 • Sporthal de Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo
 • Sporthal de Reiger, De Reigerstraat 1, Delden
 • Gemeenschapscentrum de Pol, Burg. Buijvoetsplein 76, Bentelo
 • Cultureel centrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim


Dinsdag 15 maart 2022

 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7, Goor
 • Gemeenschapscentrum De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde
 • Sporthal de Haverkamp, Stationsstraat 30, Markelo
 • Sporthal de Reiger, De Reigerstraat 1, Delden
 • Gemeenschapscentrum de Pol, Burg. Buijvoetspln 76, Bentelo
 • Cultureel centrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim


Woensdag 16 maart 2022


Goor

 • Gemeentehuis Hof van Twente 1, De Höfte 7, Goor
 • Gemeentehuis Hof van Twente 2, De Höfte 7, Goor
 • Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20, Goor
 • Kantine Goorse Mixed Hockey Club, Rubensstraat 2, Goor
 • Wijkvoorziening 't Doesgoor, Pluvierstraat 1, Goor
 • Villa 70, 't Gijminkhuis, Lindelaan 70, Goor
 • Kantine sporthal de Mossendam, De Mossendam 2, Goor
 • Kantine vv Twenthe Goor, Gruttostraat 46 a, Goor
 • Kantine vv GFC, De Mossendam 4, Goor 
 • Woon- zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1 van 13.30 -15.00 uur (alleen voor bewoners)


  Delden

  • Sporthal de Reiger 1, De Reigerstraat 1, Delden
  • Sporthal de Reiger 2, De Reigerstraat 1, Delden
  • Gemeenschapscentrum Esbrook, Schoolstraat 3 a, Ambt Delden
  • Het Noaberhoes, Langestraat 155, Delden
  • Stadscentrum Het Parochiehuis, Langestraat 79, Delden
  • Sportzaal Raesfelt, Schoppenstede 17, Delden
  • Schietvereniging Delden, De Peppelaar 33, Delden
  • Woon- zorgcentrum St. Elisabeth/De Wieken, Langestraat 74, van 16.00 - 17.30 uur (alleen voor bewoners)


  Markelo

  • Sporthal de Haverkamp 1, Stationsstraat 30, Markelo
  • Sporthal de Haverkamp 2, Stationsstraat 30, Markelo
  • Grand Café de Kroon, Taets van Amerongenstraat 15, Markelo
  • Het Gebouwtje, buurtgebouw Stokkum, Stokkumerweg 40 a, Markelo
  • Woon- zorgcentrum Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1 van 9.30 tot 11.00 uur (alleen voor bewoners)


  Diepenheim

  • Beltman zalencentrum, Goorseweg 22 a, Diepenheim
  • Cultureel centrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim


  Hengevelde

  • Gemeenschapscentrum De Marke 1, Bretelerstraat 16, Hengevelde
  • Gemeenschapscentrum De Marke 2, Bretelerstraat 16, Hengevelde


  Bentelo

  • Gemeenschapscentrum de Pol, Burg. Buijvoetspln 76, Bentelo
  • Café Spoolder, O.L. Vrouwestraat 2, Bentelo

  Voor de coronaperikelen werden in diverse woon- zorgcentra stembureaus ingericht. Om de gezondheidsrisico's voor deze overwegend kwetsbare groep te beperken, zijn hier nu geen stembureaus ingericht. Om de bewoners van deze instellingen de kans te geven om toch dichtbij huis te stemmen, is besloten om een mobiel stembureau met beperkte toegang in te stellen. 

  De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de locatie waar het stembureau zitting houdt. 

  Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer personen als waarnemer. De waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen aan de burgemeester. 

  Het mobiele stembureau houdt op 16 maart 2022 zitting op onderstaande locaties (alleen voor bewoners):

  • Markelo, woon- zorgcentrum Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1 van 9.30 tot 11.00 uur
  • Goor, woon- zorgcentrum De Stoevelaar, De Stoevelaar 1 van 13.30-15.00 uur
  • Delden, woon- zorgcentrum St. Elisabeth/De Wieken, Langestraat 74, van 16.00-17.30 uur