Hof van Twente in cijfers

De gemeente Hof van Twente telt 34.888 inwoners  (1 januari 2019, bron: CBS)
en bestaat uit zowel stedelijke als agrarische gebieden.

Bevolkingscijfers / inwoneraantal

Overzicht inwoneraantallen per 1 januari 2017

Leeftijdsopbouw per gemeentedeel per 1 januari 2019

Zie ook het CBS-overzicht

Cijfers en feiten over de Hof van Twente

In de databank van de provincie Overijssel kunt u aan de hand van diverse thema's kerncijfers vinden over Hof van Twente. Bijvoorbeeld over wonen, economie, voorzieningen, enz. In veel presentaties vindt ook een vergelijking plaats met de gegevens van de provincie Overijssel. De databank van de provincie kan ook op onderwerp een rapport op gemeenteniveau samenstellen.