2: Onvoorzien

In dit programma is een stelpost onvoorzien opgenomen voor uitgaven welke niet zijn begroot. Omvang € 25.000. Het college kan tot maximaal € 10.000 per keer van deze stelpost gebruik maken zonder goedkeuring vooraf van de raad. Wel wordt de raad hierover geïnformeerd.

Wat mag het kosten?

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/overzichten/2-onvoorzien.html