5: Resultaatbestemming

De toevoegingen en onttrekkingen van de reserves gaan via het taakveld resultaatbestemming. De raad besluit over alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Een nadere specificatie van de reserves is opgenomen in de bijlagen. 

Wat mag het kosten?

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/overzichten/5-resultaatbestemming.html