1.1 Samenwerking

Hof van Twente is een gemeente met bestuurskracht; een gemeente die weet wanneer bepaalde taken beter in samenwerking kunnen worden opgepakt, waarbij de aspecten kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid in samenhang worden beschouwd. 

Visie samenwerking

De regionale samenwerking met gemeenten zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Er wordt samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering, uitvoering, beleidsvoorbereiding en strategie. We staan open voor kansen om via samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en kwetsbaarheid te verkleinen. 

In de Regio Twente wordt samengewerkt om de sociaal economische structuur van Twente te verbeteren. In radenbijeenkomsten van de veertien Twentse gemeenten (Twenteraad) vindt overleg plaats over een mogelijke nieuwe regionale investeringsagenda, in vervolg op de Agenda van Twente die in 2008 is gestart en per 1 januari 2018 ten einde loopt.

Het Twentebedrijf biedt plaats voor samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Over de vorm en inhoud van het Twentebedrijf vinden gesprekken plaats.

De provincie houdt interbestuurlijk toezicht op de gemeente. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is (onderling) vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent. En dat de horizontale verantwoording - van gemeentebestuur aan gemeenteraad- op orde is.

Ga naar...

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/11-samenwerking.html