1.1.1 Uitgangspunten

In Twente wordt er door de gemeenten samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering, uitvoering, beleidsvoorbereiding en strategie.

Het is van belang om bij nieuwe initiatieven voor samenwerking een aantal uitgangspunten en doelstellingen voor ogen te houden. Hof van Twente wil een goed functionerende, zelfstandige organisatie zijn met voldoende draagkracht voor haar diverse takenpakket. Dit betekent dat we een optimale dienstverlening willen garanderen. Indien samenwerking hieraan kan bijdragen staan wij hier open voor. Als zich in 2017 een (nieuwe) kans voor samenwerking aandient, beoordelen we of Hof van Twente hierin gaat participeren.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/11-samenwerking/111-uitgangspunten.html