1.1.2 Concrete samenwerkingsinitiatieven

In 2017 staat een aantal ontwikkelingen op het gebied van samenwerking centraal. De SWB, de gemeenten Hengelo en Hof van Twente gaan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bundelen in één nieuwe organisatie-eenheid, onder de naam “Gildebor”. De nieuwe organisatie gaat formeel van start op 1 januari 2017. Deze samenwerking biedt onder meer kansen om de doelstellingen van de Participatiewet beter te realiseren. 

De samenwerking op het gebied van uitvoering milieutaken/wabo vindt zijn beslag in de Regionale Uitvoeringsdienst. Zie voor de ontwikkelingen hieromtrent programma 2.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/11-samenwerking/112-concrete-samenwerkingsinitiatieven.html