1.1.4 Interbestuurlijk toezicht

In het kader van het interbestuurlijk toezicht houdt de provincie Overijssel toezicht op vijf beleidsdomeinen: Wabo, Wro, financiĆ«n, huisvesting statushouders en het archief. Tot op heden scoort Hof van Twente elk jaar een groen totaalbeeld en kennen wij een mild toezichtsregime. Wel volgt uit het totaalbeeld van 2016 dat de domeinen Wro en Wabo onze aandacht vragen. Bij die domeinen vraagt de provincie concreet om enkele verbeterpunten, waaronder het vaststellen van een nieuwe bedrijventerreinenvisie en het tijdig vaststellen van het uitvoeringsprogramma VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en het daaraan gerelateerde jaarverslag. 

Er wordt gewerkt aan de verbeterpunten en de verwachting is dat Hof van Twente in 2017 wederom een groen totaalbeeld ontvangt. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/11-samenwerking/114-interbestuurlijk-toezicht.html