1.2.1 Hofpanel

Beleidsmedewerkers, maatschappelijke partners en inwoners nemen steeds vaker het initiatief om samen beleid te maken. 

Het Hofpanel is in het verleden ontwikkeld als participatie-instrument. In 2017 wordt het Hofpanel op een nieuwe manier ingezet, zodat het nog beter bijdraagt aan participatie. Naast digitale enquĂȘtes kan het Hofpanel ook worden gevraagd om deel te nemen in groepsgesprekken of panel-discussies. 

Daarnaast worden de digitale kanalen die we inzetten voor interactieve communicatie verder uitgebreid, zodat we de inwoners en maatschappelijke partners zo goed mogelijk kunnen bereiken. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/12-participatie/121-hofpanel.html