1.2.3 Hof van Twente als merk

Hof van Twente is een gemeente, maar ook een gebied dat veel te bieden heeft. Voor (potentiële) bewoners, toeristen en bedrijven is Hof van Twente een interessante gemeente met veel ambitie. Als we dat nog beter onder de aandacht kunnen brengen, is dat goed voor de economie, de werkgelegenheid, het welzijn en de toekomst van onze gemeente. In 2017 gaan we actief aan de slag met het ‘vermarkten’ van Hof van Twente als merk. Waar staat Hof van Twente voor? Wat willen we samen bereiken? En wat moeten we dan uitdragen? Dit overstijgt de gemeentelijke organisatie. Hoe meer mensen erbij worden betrokken, hoe breder het merk wordt gedragen. Daarom wordt het bepalen en communiceren van het ‘merk’ Hof van Twente een participatief traject. In dat kader is een aantal werkgroepen al aan de slag gegaan, onder andere in het kader van de sociaal economische visie. Gemeente Hof van Twente faciliteert hierin en begeleidt het proces. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/12-participatie/123-hof-van-twente-als-merk.html