1.2.4 Interne communicatie en intranet

Er komt een intern communicatieplan dat zowel ingaat op de communicatiestructuur als op de organisatiecultuur. Intranet vormt hierbij een belangrijke ondersteuning. In 2016 zijn de eerste stappen gezet richting een nieuw sociaal intranet. Dat is een intranetomgeving waar de complete workflow in te vinden is en waar makkelijk informatie kan worden gedeeld en uitgewisseld. Het sociaal intranet zal in 2017 verder vorm krijgen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/12-participatie/124-interne-communicatie-en-intranet.html