1.3 Dienstverlening

Wat willen we bereiken? Optimale en klantgerichte dienstverlening waarbij digitaal en persoonlijk contact elkaar versterken.

Visie dienstverlening

Daar waar mogelijk bieden wij onze dienstverlening digitaal aan, maar waar noodzakelijk nemen we de tijd voor een persoonlijk adviesgesprek. Door de ontwikkeling van de digitale dienstverlening de afgelopen jaren kunnen wij nu onze persoonlijke aandacht geven daar waar dat nodig is. De focus ligt op het verder ontwikkelen van onze dienstverlenings-visie voor de komende jaren. 

Ga naar...

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/13-dienstverlening.html