1.3.3 Invulling hal gemeentehuis

De hal van het gemeentehuis wordt nog maar voor een klein deel gebruikt voor de baliedienstverlening. Een groot deel van de hal wordt nu niet gebruikt. We willen onderzoeken hoe we de hal van het gemeentehuis op andere manieren kunnen inzetten en benutten. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de dienstverlening aan onze burgers. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/13-dienstverlening/133-invulling-hal-gemeentehuis.html