1.3.6 Verdere digitalisering burgerlijke stand

Na de digitalisering van de aangifte van overlijden staat voor 2017 de digitalisering van de geboorteaangifte en de aangifte van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op de rol. Mede door het van kracht worden van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/13-dienstverlening/136-verdere-digitalisering-burgerlijke-stand.html