2.1 Integrale veiligheidszorg

Wat willen we bereiken? Bevordering van een integrale, gezamenlijke aanpak van veiligheid met als doel de objectieve (meetbare) en subjectieve (gevoelde) veiligheid in de gemeente te vergroten. 

Visie Integrale Veiligheidszorg

Hof van Twente zet in op verdergaande samenwerking met veel veiligheidspartners en burgers voor de lokale veiligheidsthema’s die in onze gemeente echt belangrijk zijn. Zo geven we richting aan de aanpak van sociale veiligheid in ons omvangrijke Veiligheidsdomein.
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/21-integrale-veiligheidszorg.html