2.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020

In 2017 starten we met een nieuw Integraal veiligheidsbeleid 2017-2020 waarvoor de raad de kaders vaststelt. De veiligheidsmonitor en actuele trends uit de gebiedsscan van de politie Midden Twente voor onze gemeente gebruiken we als input. Samen met de meest actuele politiecijfers bieden ze de onderbouwing voor onze beleidskeuzes.

Deze keuzes worden ieder jaar geactualiseerd in een uitvoeringsplan met speerpunten. De regionale/lokale speerpunten in 2017 zijn het verminderen van: woonoverlast (bij psychisch kwetsbaren en verwarde personen); huiselijk geweld; jeugdoverlast (drugs- en alcoholmatigingsbeleid) en borging aanpak woninginbraken.
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/21-integrale-veiligheidszorg/211-integraal-veiligheidsbeleid-2017-2020.html